Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:105 (2006-2007)
Innlevert: 26.10.2006
Sendt: 26.10.2006
Besvart: 01.11.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Den 30. september d.å. skjøt kinesiske soldater mot tibetanske flyktninger idet de beveget seg gjennom et fjellpass på vei mot Nepal. En rekke klatrere ble øyenvitner til skytingen, der det er verifisert at en tibetansk nonne ble drept, og at andre flyktninger kom til skade. I ettertid beskrives også at flere ble drept, men oppgavene over drepte og skadde er usikre.
Hvordan reagerer norske myndigheter overfor kinesiske myndigheter på nedskytingen av de tibetanske flyktningene?

Begrunnelse

Det er også tidligere beskrevet tilsvarende alvorlige episoder der kinesiske soldater har skutt mot tibetanske flyktninger. Det finnes i tillegg rikelig dokumentasjon om at Kina tar i bruk undertrykkelse av befolkningen i Tibet, både når det gjelder religionsfrihet og når det gjelder generell undertrykkelse av den tibetanske kulturen. De mest alvorlige hendelsene er rene drap overfor forsvarsløse mennesker. Reaksjoner fra verdenssamfunnet kan bidra til å styrke menneskerettighetene for den tibetanske befolkningen, både gjennom offisielle reaksjoner overfor Kina, men også gjennom samtaler i uoffisielle sammenhenger, der det i møter med myndigheter og befolkningen i Kina gis uttrykk for at vi som del av den siviliserte verden tar avstand fra denne typen vold og undertrykkelse.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen er opptatt av og bekymret for situasjonen for menneskerettighetene i Kina, også situasjonen i Tibet.

Når det gjelder den konkrete skyteepisoden mot en gruppe tibetanske flyktninger på grensen mot Nepal 30. september i år, har vi gjennom vår ambassade i Beijing beklaget denne hendelsen overfor kinesiske myndigheter, og vi har bedt om en forklaring på hvorfor en tibetansk nonne ble skutt av det kinesiske grensepolitiet. Vi har også bedt om å få mer informasjon om situasjonen for arresterte tibetanere som har prøvd å flykte til Nepal, hvorav flere her er barn.

Responsen fra kinesiske myndigheter på vår henvendelse har vært at grensepolitiet handlet i selvforsvar, og at dette var en profesjonell menneskesmuglingsoperasjon.

Andre land har også reagert overfor kinesiske myndigheter på hendelsen. EU tok opp saken under menneskerettighetsdialogen mellom Kina og EU i forrige uke, og EU oppfordret Kina til å iverksette en større etterforskning av saken.

Fra norsk side vil vi fortsette å følge situasjonen for tibetanske flyktninger, og vil også aktivt følge opp kontakten med kinesiske myndigheter for å få mer informasjon om denne saken og andre menneskerettighetssaker.