Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:111 (2006-2007)
Innlevert: 27.10.2006
Sendt: 27.10.2006
Besvart: 02.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan vurderer samferdselsdepartementet samferdselsministerens habilitet i forhold til å behandle ankesaker på teleområdet, når hun nå har uttrykt sterk mistillit til styret i ett selskap?

Begrunnelse

I Politisk Kvarter 27. oktober 2006 utrykker samferdselsministeren sterk mistillit til styret og styrelederen i Telenor i forbindelse med salget av Telenor Satellite Services til et utenlandsk selskap. Samferdselsministeren gir under sendingen uttrykk for at hun ønsker styrelederen i selskapet sparket, men påpeker at dette er opp til næringsministeren. Samferdselsministeren ved Samferdselsdepartementet er ankeinstans for saker på samferdselsområdet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Mine uttalelser i Politisk Kvarter på P2 den 27. oktober 2006, tilknyttet salget av Telenor Satellite Services til et utenlandsk selskap, var en næringspolitisk ytring begrenset til Telenors disposisjoner som en stor norsk næringsaktør. Mine uttalelser omhandlet hvilke typer næringsvirksomhet som jeg mener det er naturlig at Telenor egner seg til, for å understøtte og fremme norsk næringskompetanse innenfor dette området.

Jeg fant det naturlig, ut fra sammenhengen, å samtidig vise til Senterpartiets holdning til utøvelse av statlig eierskap. At Senterpartiet er opptatt av en aktiv næringspolitikk, inkludert et aktivt statlig eierskap, skulle ikke komme som en overraskelse. Det å uttale noe som jeg antar er offentlig kjent, bør ikke benyttes til å så tvil om min habilitet i enkeltsaker som jeg avgjør som samferdselsminister. Det vil etter min mening legge et kunstig "lokk" på den politiske, offentlige debatt hvis jeg ikke skulle kunne henvise til eget partis oppfatninger, uten samtidig å bli møtt med påstander om inhabilitet i enkeltsaker jeg får til behandling som ansvarlig statsråd.

Jeg vil understreke at det er svært viktig for meg å opptre upartisk i enkeltsaker som kommer på mitt bord som samferdselsminister. Dette gjelder også saker hvor Telenor og Telenors interesser er direkte eller indirekte involvert. Det er ikke grunnlag for bekymring med hensyn til at den angjeldende meningsytring vil påvirke min holdning til Telenors, eller andre involvertes interesser, i disse saker.