Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:127 (2006-2007)
Innlevert: 30.10.2006
Sendt: 31.10.2006
Besvart: 03.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Situasjonen for Haugesund sykehus når det gjelder landingsplass for redningshelikopter er, bl.a. ifølge Haugesunds Avis, uholdbar. I forbindelse med et forlis for en tid tilbake måtte helikopteret lande innenfor låste porter på Haugesund lufthavn, noe som førte til store forsinkelser for de ombordværende pasienter. For Haugalandsregionen er luftambulanseberedskapen vesentlig.
Hvilke planer foreligger for å forbedre situasjonen for dette området og Haugesund sykehus når det gjelder landingsplass for helikopter?

Begrunnelse

Situasjonen for Haugalandsregionen er uholdbar når redningshelikopter ikke kan lande på, eller i nærheten av, Haugesund sykehus. For to år siden fikk, ifølge de opplysninger jeg har mottatt, sykehuset forbud mot å la redningshelikopter lande på sykehustaket på grunn av bygningens konstruksjon og den brannfare som kunne oppstå ved slik landing. Det har siden vært arbeidet med alternative landingsplasser, men det er hittil ikke funnet noen løsning. Det har vært nevnt at det kan bli landingsplass på toppen av et planlagt parkeringshus i nærområdet, men dette vil først bli aktuelt langt frem i tid.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Fonna HF er det eneste helseforetaket i Helse Vest RHF som ikke har egen landingsbase for helikopter. Jeg vet at ledelsen i Helse Fonna HF ser på dette som en stor utfordring, og at det blir arbeidet med flere alternative løsninger for dette.

De sivile ambulansehelikoptrene (lokalisert i Stavanger og Bergen) lander på sjukehustaket når de kommer med pasienter til sjukehuset i Haugesund. Dette representerer de fleste landingene. Redningshelikopteret (som er en del av 330-skvadronen, lokalisert på Sola) er imidlertid både større og tyngre enn de sivile ambulansehelikoptrene. Bygningsmessige og branntekniske forhold gjør derfor at sjukehuset har måttet sette forbud mot landing av redningshelikopteret på taket.

Det har vært arbeidet med flere løsninger uten at man har lykkes i å finne gode alternativer. Som representanten Nesvik også omtaler i sin begrunnelse for spørsmålet, planlegges det ny landingsplass på toppen av et nytt parkeringshus nær sjukehuset. Dette er en løsning som også Luftfartstilsynet har stilt seg positiv til, ifølge mine opplysninger. Det vurderes i denne sammenheng også å bygge gangbru fra landingsplassen til sjukehusbygningene.

Foreløpig landingsplass for redningshelikopteret er derfor Helganes flyplass. Helse Fonna prøver videre, i samarbeid med Haugesund kommune, å finne en annen foreløpig landingsplass, fortrinnsvis i nærheten av sjukehuset eller ambulansestasjonen. Hvis dette ikke er mulig, er Helganes flyplass vurdert å være den beste løsningen.