Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:133 (2006-2007)
Innlevert: 01.11.2006
Sendt: 01.11.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.11.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Enkelte aktører har bidratt til å skape uklarhet omkring de rettslige forutsetninger for inngåelse av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler (BITs). Dette rammer norske eksportbedrifter og forpurrer samarbeidet med andre EFTA-land om bilaterale handelsavtaler.
Vil Regjeringen bidra til snarlig rettslig avklaring på norsk side av bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler?

Begrunnelse

Norske bedrifter er avhengig av et solid rettslig fundament for sine utenlandsinvesteringer. Uklarheten omkring BITs forsinker og forpurrer inngåelse av nye frihandelsavtaler som vil kunne gagne norsk næringsliv. I neste omgang fører problemene på norsk side til forsinkelser blant de andre EFTA-landene. Dette reduserer muligheten for at Norge får være en del av fremtidige bilaterale frihandelsavtaler gjennom EFTA, for eksempel med Japan.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra utenriksministeren.

Norge har ikke inngått bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler siden 1995 (fotnote) fordi det har vært tvil om slike avtalers forhold til norsk lov og norske myndigheters frihet til å regulere. Det har i årenes løp vært gjort et betydelig arbeid for å komme frem til en løsning på disse spørsmålene.

Avtaler om investeringsbeskyttelse er viktige for norske investeringer i utlandet. Regjeringen arbeider grundig med dette spørsmålet, og vil komme tilbake med norske posisjoner og utarbeide en standardmal som skal ligge til grunn i forhandlinger om bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler og avtaler som inngås i forbindelse med EFTA-handelsavtaler.

Fotnote:

Et unntak er handelsavtalen mellom EFTA og Singapore, som ble undertegnet i 2002 og som inneholder bestemmelser om investeringsbeskyttelse.