Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:150 (2006-2007)
Innlevert: 03.11.2006
Sendt: 06.11.2006
Besvart: 10.11.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det vises til kinesiske soldaters nedskyting av tibetanske flyktninger 30. september d.å., inkludert undertegnedes skriftlige spørsmål nr. 105, datert 26. oktober 2006. I svaret skriver utenriksministeren: "Responsen fra kinesiske myndigheter på vår henvendelse har vært at grensepolitiet handlet i selvforsvar, og at dette var en profesjonell menneskesmuglingsoperasjon." Film av skytingen viser at grensepolitiet skjøt ubevæpnede flyktninger i ryggen.
Hvordan reagerer norske myndigheter på de kinesiske myndighetenes respons?

Begrunnelse

Det foreligger rikelig dokumentasjon av nedskytingen av de tibetanske flyktningene, fordi fjellklatrere fra en rekke land oppholdt seg i området da skytingen fant sted. Filmopptak viser en menneskemengde som går i rekke i en snøkledd fjellside med ryggen til soldatene, hvorpå det løsnes skudd, og mennesker faller om i snøen, og i hvert fall en av personene blir liggende, mens ytterligere en person blir beskutt for andre gang etter å ha forsøkt å komme seg på beina igjen. Filmen dokumenterer en ren likvidasjon av forsvarsløse mennesker. Det er vanskelig å tenke seg noen klarere måte å bryte basale menneskerettigheter på enn ved å rette et skarpladd våpen mot mennesker som går i et åpent landskap uten noe vern, og der det med overlegg skytes mot disse forsvarsløse menneskene. Bare gjennom reaksjoner fra det internasjonale samfunnet kan man forvente at Kina tar innover seg alvoret i de handlingene som de her har gjort seg skyldig i, og Norge er, som et fritt og demokratisk land, en viktig stemme i det internasjonale samfunnet til åpent å kritisere disse handlingene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som jeg skrev i mitt svar av 31. oktober på ditt spørsmål om denne skyteepisoden, er Regjeringen opptatt av og bekymret for situasjonen for menneskerettighetene i Kina, også situasjonen i Tibet.

Vi har gjennom vår ambassade i Beijing beklaget hendelsen overfor kinesiske myndigheter, og vi har bedt om en forklaring på hvorfor en tibetansk nonne ble skutt av det kinesiske grensepolitiet. Vi har også bedt om å få mer informasjon om situasjonen for arresterte tibetanere som har prøvd å flykte til Nepal, hvorav flere er barn.

Vi er ikke tilfreds med svaret vi fikk fra kinesiske myndigheter på dette spørsmålet, og vi kommer til å følge opp saken gjennom vår ambassade i Beijing og gjennom vår dialog om menneskerettigheter med Kina.

Internasjonalt søkelys er et viktig virkemiddel i arbeidet for å øke respekten for menneskerettighetene. Vi samarbeider med andre land for å få best mulig informasjon om hva som har skjedd, og samtidig koordinere hvordan vi skal reagere overfor myndighetene i Beijing på denne episoden.