Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:152 (2006-2007)
Innlevert: 03.11.2006
Sendt: 06.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen innfører nå NOx-avgift for å redusere utslipp av NOx fra Norge. Samtidig skal man øke bruken av bioenergi, som isolert sett øker NOx-utslipp. Regjeringens avgiftspolitikk for biler legger også opp til økt NOx-utslipp. I forslag til bilavgiftssystem er blant annet Volkswagen Golf diesel en budsjettvinner. I California vurderes derimot denne biltypen som så miljøskadelig at den er forbudt solgt.
Hvordan harmonerer Regjeringens miljøsyn på denne bilen med Californias vurdering av samme bil?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen har satt i gang et større arbeid med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Som et første skritt på veien er det foreslått en omlegging av engangsavgiften: Fra 1. januar 2007 vil CO2-utslipp erstatte slagvolum som en av tre avgiftskomponenter i engangsavgiften. I omleggingen kommer dieselbiler gunstigere ut enn bensinbiler. Dette skyldes at dieselbiler gjennomgående har lavere CO2-utslipp enn bensinbiler. Biler med små motorer har også lavere CO2-utslipp.

Denne avgiftsstimulansen til kjøp av flere dieselbiler kan delvis motvirkes ved å innføre miljødifferensiert årsavgift. Regjeringen har derfor varslet at den tar sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften fra 2008. En slik differensiering kan ta utgangspunkt i hvilke avgasskrav (EURO-krav) de ulike kjøretøyene oppfyller. Regjeringens arbeid med omlegging av bilavgiftene har ikke til hensikt å generelt favorisere dieselbiler fremfor bensinbiler, men å fremme miljøvennlige biler i sin helhet.