Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:153 (2006-2007)
Innlevert: 03.11.2006
Sendt: 06.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Verneplan for Oslofjorden - Delplan Vestfold ble vedtatt i statsråd 30. juni 2006. Det ble opprettet i alt 32 verneområder i medhold av naturvernloven. Telemark er et av områdene i Norge med betydelige forekomster av thorium.
Omfatter Regjeringens forslag til vern områder med slike forekomster?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet har innhentet informasjon fra Regionsamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner ved regiongeologen, som i en årrekke har arbeidet spesielt med thoriumforekomster i Buskerud, Telemark og Vestfold. Departementet har fått opplyst at forekomster av thorium i regionen er blitt kartlagt i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse. Departementet har videre fått opplyst at ingen av de kartlagte forekomstene i Telemark og Vestfold som vil kunne ha kommersiell interesse, ligger innenfor områder som er vernet etter naturvernloven.