Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:178 (2006-2007)
Innlevert: 09.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Det er blitt kjent at det er flere multippel sklerose-pasienter i Hedmark og Oppland og Finnmark enn i landet for øvrig.
Kan statsråden se nærmere på dette faktum og om mulig finne årsaken til at det er så mange multippel sklerose-pasienter i Hedmark, Oppland og Finnmark?

Begrunnelse

Multippel sklerose er en sykdom det er forsket lite på. Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som rammes av denne sykdommen i Hedmark, Oppland og Finnmark. Det er viktig å komme fram til årsaken til at så vidt mange får denne muskelsykdommen. Det er viktig å vite mer om sykdommen, ikke minst for å finne ut om det er mulig å forebygge for å redusere utbredelsen av sykdommen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Norge har høy forekomst av multippel sklerose (MS) uten at vi kjenner årsaken.

For å sikre nasjonal oppbygging og spredning av kompetanse om MS, herunder oppbygging av forskning på MS, er det etablert et Nasjonalt kompetansesenter og register for MS i Helse Vest RHF lokalisert ved Haukeland universitetssykehus. I tilknytning til dette kompetansesenteret er det etablert et medisinsk kvalitetsregister for MS.

Jeg vil også be Folkehelseinstituttet på grunnlag av sitt tallmateriale, om å følge utviklingen på området.

I tillegg vil Sosial- og helsedirektoratet gjennom sitt generelle arbeid med kvalitetsutvikling også ha en oppgave på feltet.