Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:206 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge informasjon jeg har mottatt kan MR-Angio kun utføres en gang i uken ved Sykehuset Østfold. Pasienter med alvorlige lidelser må vente i kø i ukevis.
Å vente på slik undersøkelse i tre uker når man er hjertesyk må være en svært stor belastning og burde være unødvendig, og jeg tillater meg å spørre statsråden hva som er årsaken til den lange ventetiden og om statsråden vil bidra til at dette problemet blir løst?

Begrunnelse

En person som har vært hjerteoperert to ganger, men som stadig får problemer og ikke blir frisk nok til å vende tilbake til jobb venter stadig på en MR-Angio undersøkelse ved Sykehuset Østfold. Imellom operasjonene har mannen vært i arbeid og håper å komme tilbake på jobb så snart det blir konstatert hva som må gjøres for å forbedre hans helseproblem og han får den behandling han trenger. Det virker svært urimelig og unødvendig at Sykehuset Østfold bare kan utføre den nødvendige undersøkelsen hver tirsdag. Utstyret er til stede og det er vanskelig å forstå at pasienter med store lidelser må vente i ukevis fordi det bare tas i bruk til slike undersøkelser en gang i uken. Det hjelper lite å bevilge mer penger til kjøp av helsetjenester for å få folk tilbake til arbeid dersom de ressurser som er tilgjengelige ikke benyttes.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ifølge informasjon fra Helse Øst er MR-angio en framstilling av blodårer med MR-teknikk. Jeg er informert om at det ved Sykehuset Østfold gjøres rutinemessige undersøkelser med denne teknikken ved undersøkelse av blodårene til hodet, hovedpulsåren samt blodårer til bena. Ventetiden til disse undersøkelsene er anslått til å være ca. 3-4 uker, som ikke normalt anses å være lange for denne type planlagte undersøkelser.

Jeg understreker også at pasientene har ordinær rett til fritt sykehusvalg.

Når det gjelder behandling av pasienter med hjerte- og karlidelser, som f.eks. hjertesyke som det refereres til i spørsmålet, er det gjort en arbeidsdeling innen dette fagfeltet i Helse Øst. Et rådgivende utvalg bestående av fagfolk fra hele regionen, tilknyttet Ullevål universitetssykehus, overvåker utviklingen innen behandlingstilbudet for akutte hjertetilstander, og gir råd til Helse Øst vedrørende kapasitet, logistikk og utvikling av tilbudet i regionen. MR-angio av hjertets kransårer er ikke en diagnostikk som gjøres ved Sykehuset Østfold og heller ikke rutinemessig ved andre sykehus i Helse Øst. Ifølge den faglige informasjonen fra Helse Øst er det CT-angio som er den aktuelle undersøkelsen for å undersøke hjertets kransårer, en undersøkelse som kan gjøres uten å stikke hull på blodåren. Helse Øst opplyser at CT-angio ved Sykehuset Østfold gjøres gjennom et prosjekt og i samarbeid med Ullevål universitetssykehus. Det opplyses at sykehuset har vært opptatt av å få en god kvalitetssikring av tilbudet med denne nye diagnoseteknikken.

Jeg legger vekt på at det arbeides for å få et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud ved bruk av de ulike undersøkelsesteknikkene for tilstander i hjertet, slik at diagnoser blir stilt korrekt, med de følger dette har for videre behandling og oppfølging.