Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:215 (2006-2007)
Innlevert: 17.11.2006
Sendt: 20.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Stortingspresident Thorbjørn Jagland har tatt til orde for at det bør nedsettes en landbrukskommisjon sett i lys av de store endringer som landbruket vil stå overfor dersom det blir en avtale i WTO. Norges Bonde- og småbrukerlag støtter forslaget.
Vil statsråden ta initiativ til at det nedsettes en landbrukskommisjon?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: En framtidig WTO-avtale vil kunne få stor betydning for landbruket og utformingen av landbrukspolitikken. WTO-forhandlingene ble suspendert tidligere i år. Suspensjonen er nå opphevet, men videre framdrift i prosessen er fortsatt uklar. Det er dermed også uklart hvilke konkrete bestemmelser en ny avtale ev. vil inneholde og hvilke utfordringer vi vil stå over for i politikkutformingen. Regjeringen arbeider for en løsning som legger grunnlag for utforming av virkemidler i tråd med Stortingets mål for landbrukspolitikken.

I det videre arbeidet med WTO-forhandlingene vil Regjeringen fortsatt ha en åpen dialog med næringen og andre berørte parter, og vil selvsagt ha nødvendig kontakt med Stortinget om saken. Men jeg mener det ikke er grunnlag for å ta initiativ til en kommisjon for å vurdere landbrukets utfordringer i lys av en ev. WTO-avtale.