Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:217 (2006-2007)
Innlevert: 20.11.2006
Sendt: 20.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange sauebønder fortviler etter at tollsatsene på melkeerstatning til lam har økt med hele 156 pst. for å beskytte et norsk produkt produsert av TINE. TINEs produkt er ikke like godt som det importerte produkt og har medført tap for bøndene, bl.a. ved økt dødelighet hos de lam som har fått produktet. Saken smaker av proteksjonisme og ønske om å monopolisere enkelte produktgrupper.
Vil statsråden nå ta affære og fjerne importtollen på dette produktet slik at sauebøndene kan få det beste produktet på markedet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Representanten Kielland Asmyhrs spørsmål er stilt på bakgrunn av forslag i statsbudsjettet for 2007 om oppsplitting av tolltariffens varenummer 23099090 (tilberedte produkter til dyrefôr). Melkeerstatninger, bl.a. til lam, klassifiseres på dette varenummeret. Det siste året har importen på dette varenummeret økt betydelig. Importen bidrar til reduserte avsetningsmuligheter for norsk melkepulver og myse i fôrprodukter.

Forslaget i statsbudsjettet innebærer oppsplitting av dagens varenummer i nye varenummer; et varenummer for fôr som inneholder melk/melkeerstatninger hvor en tollsats på 156 pst. benyttes (bundet verditollsats i WTO), og et annet varenummer for annet tilberedt dyrefôr hvor tollsatsen på 3,57 kr/kg videreføres. En slik oppsplitting vil legge til rette for videre norsk produksjon av melkeerstatninger som ifølge Statens landbruksforvaltning avtar ca. 20 millioner liter melk.

Statens landbruksforvaltning bekrefter at det har vært problemer med et bestemt melkeerstatningsprodukt for lam i 2006. Samtidig påpeker Statens landbruksforvaltning at det finnes alternative produkter som har vært brukt i mange år og at det drives kontinuerlig produktutvikling på området i Norge.

Jeg vil understreke at en tollsats på 156 pst. vil bli den maksimale tollsatsen for melkeerstatningsproduktene. Statens landbruksforvaltning, som er delegert fullmakt til administrative tollnedsettelser, vil i tilfeller der en tollsats på 156 pst. innebærer at importpris pluss toll blir liggende vesentlig over norsk pris, kunne vurdere nedsettelse av tollsatsen.

Jeg vil avslutningsvis understreke importvernets betydning for å sikre avsetningen av norske landbruksprodukter og således også bruken av jordbruksarealene i landet. Regjeringen vil føre en aktiv politikk på dette området innenfor de rammer våre internasjonale forpliktelser gir.