Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:228 (2006-2007)
Innlevert: 21.11.2006
Sendt: 22.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Undertegnede er blitt gjort oppmerksom på en hendelse ved Hof fengsel, der to innsatte rømte, for så å returnere med en anselig mengde alkohol som ble fortært blant de innsatte.
Kan justisministeren bekrefte denne historien, og eventuelt hva har justisministeren tenkt å gjøre for at slike hendelser ikke skal gjenta seg?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ja, jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse på Hof fengsel den 7. november 2006, der to domfelte unnvek fra fengslet etter at de ble avslørt for rusing med bruk av bl.a. alkohol. De ble straks ført bort fra bofellesskapet og skulle plassers i besøksavdelingen, for så å skulle bli overført til fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Den ene domfelte greide å stikke fra betjentene før de kom frem til besøksavdelingen. Han er fortsatt ikke tatt. Den andre domfelte ble plassert i besøksavdelingen i påvente av transport. Denne domfelte klarte også å komme seg ut og stakk av. Han var så beruset at han etter kort tid ble hentet inn. Han ble overlevert til politiet og anbrakt i drukkenskapsarrest.

Hof fengsel er et fengsel med lavt sikkerhetsnivå (åpent). Fengslet har i en lengre periode vært en anstalt for avsoning av promilledommer, hvor det ikke har vært behov for særlige sikringstiltak, for å holde de domfelte på området. I forbindelse med soningskøarbeidet har det vært hensiktsmessig å kalle inn domfelte som har et mer sammensatt kriminelt handlingsmønster til Hof fengsel. Denne kategori domfelte har gitt fengslet nye utfordringer. Dette har resultert i at kriminalomsorgen har fått tilført ekstraordinære midler for å øke sikkerheten ved dette fengslet. Det er bevilget penger til å bedre den ytre sikkerheten, arbeidet er igangsatt og vil stå ferdig januar/februar 2007. De ansatte gjennomfører hyppige kontroller på fengslet med bistand fra regionens visitasjonspatrulje med bruk av narkotikahunder.

Med nytt gjerde, kameraovervåkning, økt sysselsetting for de innsatte og hyppige kontroller, vil risikoen for slike hendelser bli redusert. Vi må akseptere at kriminalomsorgen vil måtte få enkelte slike hendelser i en tid der de strekker "strikken" til det ytterste for å få ned soningskøen. I forbindelse med arbeidet knyttet til nedbygging av soningskøen vil domfelte med sammensatt kriminelt handlingsmønster etter en individuell vurdering, bli søkt plassert i anstalter med lavt sikkerhetsnivå. Noen vil falle for fristelser, og dette kan medføre avvik med bl.a. rusing og unnvikelse. Innsatsen Kriminalomsorgen gjør for å redusere soningskøen er formidabel. De opplever lite svik herunder rømning og unnvikelser. Det var 3 rømninger fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå og 29 unnvikelser fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå i 2005. I samme periode var det totalt ca. 11 000 nyinnsettelser i kriminalomsorgen.

Jeg vil fortsatt i samarbeid med kriminalomsorgen arbeide for å begrense svikt.