Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:245 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916. Store Norske-konsernet er Norges eneste, og verdens nordligste kullprodusent. Hovedvirksomheten til Store Norske foregår i Svea omtrent 60 kilometer sørøst for Longyearbyen. Store Norske har ingen gruveaktivitet utenfor Svalbard.
Hvilke lovmessige (internasjonale, nasjonale og/eller selskapsmessige) begrensninger har selskapet i forhold til å drive virksomhet utenfor Svalbard?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det foreligger ingen lovmessige (internasjonale eller nasjonale) begrensninger i adgangen for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) til å drive virksomhet utenfor Svalbard. Det er selskapets vedtekter som begrenser selskapets geografiske virkeområde til Svalbard.

I henhold til § 1 i vedtektene har selskapet til formål ved drift eller på annen måte å utnytte selskapets eiendommer og rettigheter på Svalbard. Selskapet kan videre delta og drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette.

En eventuell utvidelse av SNSK-konsernets virkefelt til områder utenfor Svalbard krever vedtektsendring, og må således forelegges generalforsamlingen. Spørsmålet er av en slik karakter at det bør behandles av Stortinget før staten avgir stemme på generalforsamlingen. Det vises for øvrig til omtalen av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Nærings- og handelsdepartementet.