Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:251 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Kan forsvarsministeren bekrefte at det er riktig slik finansministeren har fremstilt det, at Norge ikke på noen måte har mottatt nye henvendelser om å sende norske styrker til Sør-Afghanistan?

Begrunnelse

I Politisk Kvarter på NRK fredag 24. november ble finansminister Kristin Halvorsen spurt om hun var forberedt på at hennes parti må tåle at Regjeringen sender spesialstyrker til Sør-Afghanistan. Til dette svarte finansministeren at "det er et hypotetisk spørsmål nå fordi vi har det ikke på bordet". Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at hun sier at Norge ikke på noen måte har fått nye henvendelser om å bidra i Sør-Afghanistan etter at Regjeringen meddelte offentligheten at den hadde sagt nei til en henvendelse om å bidra med spesialstyrker til Sør-Afghanistan.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: NATO har, etter utvidelsen til fase 3 (Sør-Afghanistan), en underdekning på antall styrker i forhold til styrkebehovet vedtatt av NATOs medlemmer. Anmodninger er gått til alle NATO-land om å bidra med mer for å fylle dette behovet. Slike anmodninger er også kommet til Norge ved flere anledninger og på ulike måter.

18. oktober d.å. kunngjorde vi fra Regjeringens side at Norge ikke vil utvide de militære bidragene til ISAF på det nåværende tidspunkt. Samtidig gjorde vi det klart at Norge nå vil trappe opp den prosjektrelaterte bistanden til Afghanistan, samt at vi vil arbeide for styrking og bedre koordinering av den internasjonale sivile innsatsen i Afghanistan.

Forsvarssjefen mottok 1. november d.å. et brev fra NATOs øverstkommanderende (SACEUR), som gjentok tidligere anmodninger fra NATOs militære myndigheter om bidrag. Dette var et standardbrev som gikk til alle forsvarssjefer i NATO, med separate vedlegg for hvert enkelt land. Dette skjedde i oppløpet til den styrkegenereringskonferansen som fant sted 21.-23. november.

Norge er en betydelig militær og sivil bidragsyter til Afghanistan. Vårt militære bidrag er som kjent konsentrert i Nord-Afghanistan. I tråd med Soria Moria-erklæringen har Regjeringen trappet opp den militære innsatsen i ISAF. Norges engasjement i ISAF er langsiktig.

Regjeringen vurderer fortløpende situasjonen i Afghanistan, herunder behovet for ytterligere norske styrkebidrag.