Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:282 (2006-2007)
Innlevert: 01.12.2006
Sendt: 04.12.2006
Besvart: 08.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forbindelse med Stortingets behandling av støtteordningen for pellets og varmepumper, uttalte Arbeiderpartiets Karin Yrvin til NTB 30. november 2006 at støtteordningen er en suksess og til hjelp for folk flest, og henviste til "rapportene fra Enova".
Hvilke Enova-rapporter foreligger vedrørende støtteordningen som ble forelagt i St.prp. nr. 82 (2005-2006)?

Begrunnelse

Fra NTBs sak:

"Saksordfører Karin Yrvin (Ap) sier at de første midlene allerede er brukt og at Regjeringen har varslet Stortinget om bevilgning av ytterligere 25 millioner kroner.
- Dette viser at tiltakene virker. Jamringen fra Høyres Børge Brende er grunnløs, og påstanden fra FrPs Kjetil Solvik-Olsen om at dette ikke hjelper folk flest, er bare tull. Rapportene fra Enova viser det motsatte, sier Yrvin."

Meg bekjent er det ikke laget noen Enova-rapport om denne støtteordningen.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet ba 15. september i år Enova om å forberede seg på å forvalte tilskuddsordningen for husholdninger som ønsker å investere i pelletskaminer, varmepumper i vannbårne systemer og styringssystemer for strømsparing. Etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 82 (2005-2006) har departementet bedt Enova om å iverksette tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen har derfor ikke vært i funksjon lenge, og det er for tidlig å utarbeide en helhetlig rapport om denne. En slik rapport vil først foreligge når evalueringen av tilskuddsordningen er gjennomført. Så langt har Enova rapportert en del opplysninger om tilskuddsordningen på sine nettsider, blant annet antall innkomne søknader.