Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:307 (2006-2007)
Innlevert: 06.12.2006
Sendt: 07.12.2006
Besvart: 14.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Føler statsråden seg komfortabel med en slik situasjon i norske fengsel, og vil statsråden umiddelbart ta initiativ til at dette utstyret som kriminalomsorgen trenger kommer på plass uavhengig av påvente av endring i lovverket?

Begrunnelse

Vi kan i dag lese i VG om at hyperkriminelle fanger i norske fengsel smugler inn mobiltelefoner forkledd som MP3-spillere og ringer fritt fra cella. Kriminalomsorgen frykter at fanger med mulighet for å ringe, kan arrangere sin egen flukt eller fortsette kriminell virksomhet fra fengselet. Dette er en uholdbar situasjon, og en kan ikke sitte og vente på en lovendring som kan ta tid og en uenighet internt i Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet. Et slikt byråkrati går utover sikkerheten i norske fengsel, og gjør det behagelig for de innsatte og farlig for de lovlydige.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalomsorgen har gode rutiner for å kunne avdekke ulovlig kommunikasjon med de midler de i dag har tilgjengelig. De har iverksatt økte kontroller for å avsløre innsmugling og bruk av ukontrollert kommunikasjon. Det er også innført et generelt forbud mot bruk av mobiltelefoner i alle fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå med unntak av tjenestetelefoner. Kriminalomsorgen har til tross for dette meldt behov for et enda mer effektivt system for å hindre bruk av ukontrollert kommunikasjon. Justisdepartementet har samarbeidet med blant andre Post- og teletilsynet for å finne lovlig teknologi som kan benyttes for å kunne ha såkalte "mobilregulerte soner".

Mobilkommunikasjon er i sterk utvikling både teknologisk og markedsmessig, og nye tjenester blir stadig tilbudt. Justisdepartementet har foretatt en rekke undersøkelser for å kartlegge hvilke tekniske og fysiske løsninger som kan motvirke ulovlig kommunikasjon fra fengsler. Departementets mål med arbeidet er å kunne kontrollere alle former for elektronisk kommunikasjon i fengsler, ikke bare mobiltelefoni. Mobilregulerte soner kan opprettes ved at trafikken jammes, dvs. at det sendes ut signaler som interfererer med og blokkerer mobilsignal. En teknisk utfordring her er at mobilregulerte soner vil kunne medføre at også områder rundt fengsler blir uten kommunikasjon. Ved etablering av mobilregulerte soner vil det være viktig å hindre forstyrrelser/interferens utenfor fengselet. I tillegg vil det være nødvendig å ta i bruk frekvensressurser som allerede eksklusivt er tildelt tilbydere av mobiltelefoni. Det er derfor nødvendig at Justisdepartementet har et samarbeid med samferdselsmyndighetene på dette området. Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med forslag om en endring i ekomloven som kan gi grunnlag for innføring av mobilregulerte soner i fengsler.

Jeg kan derfor forsikre Stortinget at det arbeides for å finne løsninger på dette spørsmålet.