Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:319 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 08.12.2006
Besvart: 15.12.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til interpellasjonsdebatten om thorium på Stortinget 15. november, hvor statsråden uttalte at han vil ta initiativ til å gjennomføre en grundig utredning for på den måten å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risikoer ved bruk av thorium til energiproduksjon.
Hvilken tidsramme og omfang ser statsråden for seg i dette arbeidet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet er i ferd med å innhente råd med hensyn til innhold og utforming av utredningen. Jeg tar sikte på at arbeidet starter tidlig neste år. Per i dag er det derfor noe tidlig å gi en eksakt sluttdato.