Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:323 (2006-2007)
Innlevert: 08.12.2006
Sendt: 11.12.2006
Besvart: 19.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er rundt 600 000 hørselshemmede her i landet. Skal de det gjelder få med seg det som blir sagt på TV, så må TV-programmene tekstes.
Hva skjer på dette området, og hva vil statsråden konkret gjøre slik at vi kan få en fortgang i arbeidet med å bedre tilbudet til de hørselshemmede?

Begrunnelse

Det er et demokratiproblem at hørselshemmede ikke har anledning til å følge med på f.eks. nyhets- og debattprogrammer på TV. Dette både er og oppleves dessuten som svært diskriminerende. Vi har behov for en rask utvikling av teknologien på dette området.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er enig i at teksting av TV-programmene er svært viktig for at hørselshemmede skal få samme utbytte som normalhørende av nyhets- og aktualitetsstoff i fjernsynssendingen, og således kan delta aktivt i samfunnsdebatten. Stortinget bevilget for inneværende år 4 mill kroner til utvikling av teknologi for talegjenkjenning. Det er en forutsetning for bevilgningen at utgiftene deles mellom staten og allmennkringkasterne NRK og TV2. Prosjektet er satt i gang. Systemet vil bli utviklet både for bokmål og nynorsk. Når systemet er utviklet, vil det også bli mulig for andre fjernsynskanaler å kjøpe produktet.

Foreløpig anslår vi at det vil ta to - tre år å komme frem til et tilfredsstillende produkt som gir gode nok resultater både på bokmål og nynorsk. Kultur- og kirkedepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å lede arbeidet, som skal gjøres i nært samarbeid med NRK og TV2. Det er viktig at prosjektet også samarbeider med bl.a. Hørselshemmedes Landsforbund.