Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:352 (2006-2007)
Innlevert: 14.12.2006
Sendt: 14.12.2006
Besvart: 21.12.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): På hvilken måte vil statsråden bidra til at Skien kommune får mulighet til å videreutvikle sin 20- årige tradisjonsrike Ibsen-pris?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2007 ligger det inne midler til en internasjonal Ibsen-pris. Jeg er imidlertid kjent med at Skien kommune har sendt inn søknad om å få muligheter til å utvide sin nasjonale dramatikerpris: Ibsen-prisen.
Skien kommune har i 20 år hatt sin Ibsen-pris. Denne dramatikerprisen finnes det ikke maken til i Norge. Den er høyt verdsatt og må virkelig sies å være i Ibsens ånd. Det ville være helt naturlig at Skien fikk mulighet til å videreutvikle sin Ibsen-pris. Den er godt etablert i Ibsens fødeby, og jeg håper ikke Regjeringen tenker å frarøve Skien sin Ibsen-pris, eller utkonkurrere den.
En internasjonal Ibsen-pris må etableres i den rette sammenheng og i forhold til en bevisst strategi. Ibsens fødeby bør være en naturlig samarbeidspartner og medspiller i en slik langsiktig strategi.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Siktemålet for Den internasjonale Ibsen-prisen er beskrevet i St.prp. nr. 1 (2006-2007), der det fremgår at prisen skal stimulere til kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige og eksistensielle tema ved å honorere person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd.

Spørsmålet om organisering av Den internasjonale Ibsen-prisen er for tiden til behandling i Kultur- og kirkedepartementet, og det vurderes i denne sammenheng også hvordan Skien kommune kan bidra. Departementet er godt kjent med engasjementet i Skien, og det har vært avholdt flere møter på politisk nivå med representanter fra kommunen. Skien kommune har i brev av 5. september 2006 gitt uttrykk for at de ønsker å påta seg det administrative ansvaret for Den internasjonale Ibsen-prisen.

Det vil bli tatt beslutning om organisering av Den internasjonale Ibsen-prisen tidlig i 2007.