Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:370 (2006-2007)
Innlevert: 18.12.2006
Sendt: 18.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er statsråden villig til å gi 100-årsmarkeringen av rutebildrift prosjektmidler til å gjennomføre en landsdekkende Veteranbusstafett i 2008?

Begrunnelse

I forbindelse med markeringen av 100 år med norsk rutebildrift i 2008, arbeider Rutebilhistorisk Forening med flere prosjekter for å vise rutebilens historie.
Foreningen skal stå bak utgivelsen av en bok om norsk rutebildrift, som vil bli en komplett gjennomgang av alle sider ved rutebilens betydning for det norske samfunn. Det største prosjektet som skal gjennomføres er en landsdekkende veteranbusstafett, og det er dette prosjektet det primært søkes støtte til.
Rutebilhistorisk Forening sendte 30. mai 2006 en søknad til Samferdselsdepartementet, hvor de søker om støtte til prosjektmidler for å kunne gjennomføre 100-årsmarkeringen for rutebildrift her i Norge. De har enda ikke fått svar på sin søknad fra departementet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Til orientering kan jeg opplyse at Samferdselsdepartementet i brev av 19. desember d.å. har avslått søknaden fra Rutebilhistorisk Forening om støtte til markeringen av 100 år med bilruter i Norge.

Samferdselsdepartementet har dessverre ikke midler på budsjettet til dette formålet og finner derfor ikke å kunne bidra med støtte til arrangementet.