Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:385 (2006-2007)
Innlevert: 19.12.2006
Sendt: 21.12.2006
Besvart: 04.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Stavanger Aftenblad har i dag en sak om drapstrusler og forsøk på knivstikking. Saken omhandler en kvinne og hennes sønn og trusler overfor dem.
Synes justisministeren at det er akseptabelt at en person som utsettes for drapstrusler og mulig knivstikking får beskjed fra politiet om å ta kontakt igjen neste dag, og er justisministeren likeledes betenkt over tilbakemeldinger fra politiet om at "hadde det vært et sykkeltyveri, kunne vi tatt det nå, men dette tar for lang tid"?

Begrunnelse

Drapstrusler og trusler mot personer har Stortinget gitt klar beskjed om at det skal slåes hardt ned på. Politiet i Sandnes sier ifølge avisen at hendelsen er loggført hos dem, men at de ikke hadde anledning til å ta imot anmeldelsen der og da. Dersom dette er korrekt gjengitt tillater jeg meg å si at det er horribelt; når noen trues på livet har politiet en selvstendig plikt til å bistå. Dette har jeg også oppfattet er justisministerens linje. I motsatt fall; at sykkeltyverier er viktigere enn mulige drapsforsøk, ja, da har politiet som etat et betydelig problem i forhold til å følge opp politiloven og publikums forventninger.
Jeg ser derfor frem til justisministerens svar.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har forståelse for representantens reaksjoner på nevnte oppslag i Stavanger Aftenblad.

Bekjempelse av voldskriminalitet, især vold i nære relasjoner, er en høyt prioritert oppgave. I Soria Moria-erklæringen sier Regjeringen at den vil styrke innsatsen mot familievold og vold mot kvinner og barn.

På denne bakgrunn har jeg tatt initiativ til en ny tiltaksplan mot vold i nære relasjoner.

Jeg har ikke anledning til å gå inn i etterforskningen av enkeltsaker, og kan derfor ikke uttale meg om den konkrete saken i Rogaland politidistrikt. Når det gjelder de nærmere omstendigheter i saken har jeg imidlertid fått opplyst fra Politidirektoratet at Rogaland politidistrikt beklager at fornærmede ikke ble gitt anledning til å avgi anmeldelse med en gang, men ble henvist til neste dag. Dette var uheldig og ikke i samsvar med politidistriktets egne målsettinger og prioriteringer.

Jeg har generelt tiltro til at politiet prioriterer bekjempelse av vold i nære relasjoner på en god og effektiv måte i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Opprettelse av familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt har bidratt til mer effektiv behandling av disse sakene, men vi har fremdeles en vei å gå for å få ordningen så god som vi ønsker.