Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:408 (2006-2007)
Innlevert: 08.01.2007
Sendt: 09.01.2007
Besvart: 15.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Kan statsråden garantere at en eventuell sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør ikke vil medføre nedleggelse, reduksjon eller flytting av arbeidsplasser som er etablert i forbindelse med Helseforetaket i Skien?

Begrunnelse

Det fremgår av Aftenposten den 5. januar 2007 at statsråden den siste tiden har arbeidet aktivt med en omorganisering av Sykehus-Norge, og at det er aktuelt å slå sammen de to helseforetakene Helse Øst og Helse Sør og dermed spare inntil 900 mill. kr. Det fremgår videre at det er de store sykehusene i Oslo-området som er utgangspunktet for samordningen. Det vises til McKinsey-rapporten som ble utarbeidet allerede i 2004 og som bl.a. påpeker at det vil kunne spares mellom 600 og 900 mill. kr ved en bedre samordning mellom de to store sykehusene i Oslo.
Jeg er kjent med at det er store betenkeligheter i Helse Sør, og i Telemark er bekymringen for tap av viktige, høykompetente arbeidsplasser stor. Dette gjelder for Grenlandsmiljøet generelt, og bekymringen går på tvers av de politiske skillelinjene. Telemark og Grenland har i mange år vært nødt til å gjennomføre store og krevende omstillinger ved tap av industriarbeidsplasser. Fylket sliter med befolkningsvekst, og statlige arbeidsplasser er sårt tiltrengt. Den rød-grønne regjeringen har i Soria Moria-erklæringen som målsetting å styrke arbeidsplasser i distriktene og områdene utenfor Oslo. Grenlandsområdet har fremdeles for svak infrastruktur til at befolkningen anses å være i pendleravstand til Oslo. Det er derfor viktig at eksisterende statlige arbeidsplasser ikke forsvinner, men heller økes.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som stortingsrepresentanten Kari Lise Holmberg er kjent med, er en mulig sammenslåing av Helse Sør RHF og Helse Sør RHF en av flere modeller som for tiden er til vurdering. Det er foreløpig ikke konkludert i saken. Uansett valg av modell vil arbeidsplassene i Skien og Hamar bestå.