Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:409 (2006-2007)
Innlevert: 09.01.2007
Sendt: 10.01.2007
Besvart: 16.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens VG er det et oppslag om et tyveri mot en butikk i Moelv. Det som er ille er at eieren har forsøkt å få anmelde forholdet uten at den lokale politienheten har vært villig til å motta en slik anmeldelse. Min oppfatning er at enhver politienhet plikter å ta imot en anmeldelse når denne ønskes innlevert.
Er statsråden enig i at denne saken ikke er god reklame for politiet, og at den burde vært håndtert på en bedre måte, ikke minst burde butikkeieren ha fått en annen behandling enn hva saken viser?

Begrunnelse

Dersom det er slik at politiet nekter å ta imot en anmeldelse er det etter mitt skjønn meget alvorlig. Butikkeieren hadde også tidligere hatt problemer med de samme personene. Et overvåkingskamera viser tydelig hva som skjer så bevisene politiet trenger skulle foreligge på en grei og informativ måte. Saker som denne burde etaten vært foruten, og jeg regner med at statsråden deler denne vurderingen. Dersom det er slik at det i rundskriv fra POD eller Riksadvokaten åpens for en praksis for å nekte å ta imot anmeldelser ber jeg statsråden gripe inn å omgjøre den umiddelbart. Jeg vil også vise til at Stortinget har påpekt at saker med kjent gjerningsmann ikke skal henlegges.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Publikum skal forvente å kunne levere anmeldelser til politiet når de møter på en stasjon eller et lensmannskontor. Det vil imidlertid fra tid til annen være slik at det er nødvendig å foreta prioriteringer ut fra mannskapssituasjonen, sakens alvorlighetsgrad og eventuelle bevisproblemstillinger. I slike tilfeller skal publikum få god informasjon og oppfølging fra politiet. Forekommer det situasjoner hvor det viser seg at politiet kan bli bedre i sin tjenesteløsning, både skal og vil politiet ta læring for å sikre et best mulig servicetilbud til publikum.

Den konkrete saken omhandler anmeldelse av et tyveri fra en gullsmedforretning i Moelv. Jeg har forelagt ditt spørsmål for Politidirektoratet som har innhentet politimesterens uttalelse. Hedmark politidistrikt opplyser at forretningseieren kontaktet Ringsaker lensmannskontor fredag 5. januar d.å. for å anmelde tyveriet. Men begrenset kapasitet ved lensmannskontoret medførte at det først var mulig å motta anmeldelsen mandag 8. januar. Lensmannskontoret hadde da vurdert at det ikke var fare for bevisforspillelse.

Politidistriktet opplyser videre at gjerningsmennene ble pågrepet samme dag som anmeldelsen forelå, dvs. 8. januar. Den ene har tilstått, og er løslatt, mens den andre ble fremstilt for varetektsfengsling 11. januar og fengslet for 4 uker. Politidistriktet har hatt løpende kontakt med forretningseieren, som har uttrykt tilfredshet med sakens utvikling. Deler av tyvegodset er nå kommet til rette. Den raske pågripelsen og fremstilling for varetekt er et synlig resultat av Hedmark politidistrikts prioriterte innsats mot gjengangere.