Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:419 (2006-2007)
Innlevert: 12.01.2007
Sendt: 12.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Er statsråden enig i at forvaltningen av statens eierskap i det nye oljeselskapet etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet bør ligge i Nærings- og handelsdepartementet?

Begrunnelse

18. desember i fjor ble det kjent at Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet vil fusjonere til ett selskap. Statens eierskap i det nye selskapet vil etter fusjonen være på 62 pst., og medlemmer av Regjeringen har varslet at staten vil kjøpe seg ytterligere opp til 67 pst. Det nye selskapet vil etter norske forhold være en gigant som vil stå for en svært stor andel av eierskap til lisenser og operatørskap på norsk kontinentalsokkel. Det nye selskapet vil få en svært stor innflytelse på norsk olje- og gassaktivitet. Det er derfor viktig at myndighetene setter rammebetingelser for norsk kontinentalsokkel som i størst mulig grad sikrer fortsatt mangfold og konkurranse på sokkelen. Det kan derfor være uheldig dersom eierskapet til selskapet forvaltes av det samme departement som har ansvaret for rammebetingelsene på sokkelen. En løsning på dette kan være å flytte forvaltningen av det statlige eierskapet i det nye selskapet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Olje- og energidepartementet har ansvaret for statens deltakelse i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og har forvaltet statens eierskap i Statoil både før og etter børsnoteringen i 2001. Da Statoil ble børsnotert i 2001 var det Regjeringens og Stortingets forutsetning at Statoil skulle fortsette å selge statens olje og gass (SDØE) sammen med sin egen slik Statoil har gjort etter at SDØE ble opprettet i 1985.

Det er viktig at denne ordningen fortsetter også etter en fusjon med Hydros olje- og gassvirksomhet. Skal avsetningsordningen bestå, må statens eierskap i det nye selskapet, SDØE og Petoro tilligge ett og samme departement. Olje- og energidepartementet har ansvaret for å følge opp SDØE og Petoro og må derfor også forvalte statens eierskap i det nye selskapet.