Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:427 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 15.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortingets spørretime 10. januar stilte jeg spørsmål om forskjellen på å bruke ordet "forretningsadresse" og ordet "hovedkontor" for å fortelle hvor Statoil/Hydros reelle hovedkontor skal ligge. I statsrådens svar ble det, ved et uhell antar jeg, hevdet at aksjeloven bruker begrepet "forretningsadresse. Det er som kjent feil.
Vil statsråden forklare hvorfor man bruker ordet "forretningsadresse" i omtalen av lokalisering av hovedkontor?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I forbindelse med offentliggjøring av fusjonen ble det fra selskapenes side informert om at det sammenslåtte selskapets forretningsadresse vil være Stavanger.

I henhold til aksjeloven og allmennaksjeloven skal vedtektene for aksje- og allmennaksjeselskaper minst angi den kommune i riket hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor. I tråd med allmennaksjeloven angir nåværende vedtekter for Statoil og Hydro hvor selskapenes forretningskontorer er. Jeg legger til grunn at dette også blir fulgt opp med hensyn til det nye fusjonerte selskapet.