Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:429 (2006-2007)
Innlevert: 15.01.2007
Sendt: 15.01.2007
Besvart: 19.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I saken om en musehale i en Pizza Grandiosa fra Stabburets fabrikk på Stranda på Sunnmøre, valgte Stabburet å levere inn en anmeldelse. Dette ble gjort med bakgrunn i at selskapet hadde mistanke om at dette kunne dreie seg om matsabotasje. Etter kort tid valgte politiet å henlegge saken, på grunn av mangel på bevis.
Kan statsråden forsikre Stabburet om at denne anmeldelsen ble seriøst og faglig vurdert, og at det ble satt i gang en reell etterforskning i saken?

Begrunnelse

Næringsmiddelindustrien er totalt avhengig av tillit fra forbrukerne på at maten er av god kvalitet, for å overleve i en tøff markedssituasjon.
Samtidig som myndighetene stiller strenge krav til kommersiell matproduksjon, er det viktig at myndighetene også følger opp like strengt overfor mistanke om matsabotasje/industrisabotasje.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etterforskning av straffesaker er påtalemyndighetens ansvar. Det hører under påtalemyndighetens kompetanseområder å ta avgjørelser om dette, hvor Riksadvokaten er øverste myndighet. Riksadvokaten er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden.

Stabburet vil ha adgang til innsyn i straffesaksdokumentene.

Dersom Stabburet mener etterforskningen av anmeldelsen ikke var grundig nok, kan selskapet rette en klage over henleggelsen til overordnet påtalemyndighet, det vil si det aktuelle statsadvokatembete.