Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:437 (2006-2007)
Innlevert: 16.01.2007
Sendt: 17.01.2007
Besvart: 25.01.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I slutten av forrige uke skjedde en miljømessig katastrofe da skipet "Server" forliste utenfor Fedje. At menneskeliv ikke gitt tapt er bl.a. et resultat av god redningstjeneste. Vi har i Norge et prinsipp om at alle tilgjengelige resurser skal stilles til rådighet.
Hvorfor ble ikke SAR-helikopteret, tilhørende CHC HS, scramblet umiddelbart da ulykken skjedde, og hvorfor scramblet man først 330 skvadronen siden denne holder til atskillig lengre unna havaristen?

Begrunnelse

Tidsfaktoren er ofte avgjørende mht. overlevelse eller ei ved skipsforlis. Da "Server" forliste ble HRS alarmert og de scramblet først redningstjenesten på Sola, selv om CHC HS sin SAR-maskin stod klar på Flesland. Dersom man har som utgangspunkt at det haster er jeg overrasket over at denne maskinen ikke ble tilkalt først. Dette pga. at den var mye nærmere havaristen og således burde kunne vært der før maskinen fra Sola.
Dersom det er politiske forhold som fører til slike løsninger blir jeg betenkt, men jeg håper og tror at så ikke er tilfellet. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: SAR-helikopteret til CHC HS som normalt er på Oseberg, var midlertidig på Flesland pga. været. Dersom det hadde vært på Oseberg ville helikopteret ikke kunne lette da offshore og skipsbaserte helikopter ikke kan ta av når det er spesielt dårlige værforhold.

Ved gjennomgang av hendelsen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge nå i ettertid, ble Oseberg SAR-helikopteret utkalt ca. 15 minutter senere enn det kunne ha vært i en ideell situasjon. I den aktuelle situasjon som oppsto ved koordinering av alle redningsressurser som var nærmere havaristen gikk det noe tid før utkalling til CHC HS ble gitt.

Ved denne hendelsen kunne Oseberg SAR-helikopteret under optimale forhold vært på skadestedet ca. 30 min tidligere enn 330 skvadronen (basert på reisetid for 330 skvadronen fra Sola, som var på tilstedevakt og tok av innen 15 minutter og Oseberg SAR-helikopteret som tok av 35 minutter etter utkalling).

I en helhetsvurdering er det alltid et spørsmål om evakuering av mannskapet eller å holde mannskapet eller deler av dette tilbake for å se om det er mulig å berge skipet før det totale havari er et faktum.

Det var flere ressurser i området: Los-helikopter, på dette tidspunkt fra Bergen/Flesland, Statens luftambulanse i Bergen (SLA) og Oseberg SAR-helikopter (referte maskin). I tillegg befant det seg etter hvert flere fartøy ved havaristen, samt Redningshelikopter fra Sola (SeaKing/tilstedevakt).