Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:442 (2006-2007)
Innlevert: 17.01.2007
Sendt: 18.01.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Styret i Helse Fonna skal torsdag 18. januar ta stilling til en rekke innsparingsforslag som er fremmet av administrasjonen. Et av forslagene er å legge ned sykehusavdelingen i Sauda.
Hvis dette blir konklusjonen på styremøte, vil Helseministeren gripe inn for å hindre at denne strukturendringen gjennomføres i strid med Stortinget og Regjeringens intensjoner?

Begrunnelse

Både den forrige og den nåværende Regjeringen mente at dagens sykehusstruktur skal beholdes. I sammenheng med at Helse Fonna er pålagt å kutte 90 millioner kroner i driften for 2007 er det kommet opp forslag om å blant annet legge ned det dagkirurgiske tilbudet i Sauda. Tilbudet er i dag et effektivt og godt tilbud som behandler 2 500 pasienter. Slik tilbudet fremstår i dag er det en konkurransedyktig offentlig alternativ til tilsvarende private tilbud som er lokalisert i byene.

Det er ikke tvil om at Statsråden har engasjert seg i andre spørsmål som berører lokalsykehusfunksjoner i distriktene. Blant annet i forhold til sykehustilbudet på Røros. Gjennom nasjonal helseplan og styringsdokumentene til De regionale helseforetakene har Stortingets syn på endringer i sykehusstrukturen klargjort for helseforetakene.

Bakgrunnen for innsparingsbehovet er blant annet Regjeringens endringer i finansieringssystemet for rehabilitering som rammer Helse Vest. Regjeringen har derfor ett direkte ansvar for konsekvensene av Helseforetakenes innsparingstiltak.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Svaret er ennå ikke tilgjengelig