Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:453 (2006-2007)
Innlevert: 18.01.2007
Sendt: 19.01.2007
Besvart: 24.01.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringens vingling i saken om utenlandsk bearbeiding av landbruksvarer har skapt stor usikkerhet om fremtiden for de bedrifter som har benyttet seg av ordningen. Bedrifter er avhengige av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for sin virksomhet.
Når vil Regjeringen avslutte denne saken, slik at bedriftene kan legge planer som sin fremtidige virksomhet på dette området?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen la frem forslag til nytt regelverk for utenlands bearbeiding av landbruksvarer i mai 2006. Forslaget til endringer i forskriften har vært på bred høring og det har kommet mange innspill i saken. EU har også engasjert seg. Statsbudsjettet for 2007 la opp til at det nye regelverket skulle iverksettes fra 1. januar 2007 og basert bl.a. på et krav om at bedriftene var etablert med egen produksjon i Norge.

Regjeringen legger opp til å bruke noe lengre tid på fastsetting av nytt regelverk, bl.a. for å kunne vurdere dette nøye i lys av innspill og reaksjoner som er kommet på forslaget. Noen endelig dato for iverksettelse av nytt regelverk er ikke fastsatt.

Regjeringen er opptatt av å gi bedriftene forutsigbarhet for sin virksomhet. Derfor gis tillatelser til utenlands bearbeiding etter gjeldende regelverk frem til 1. juli 2007, noe som har vært en overgangsordning nettopp for å gi bedrifter bedre tid til tilpasning.