Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:504 (2006-2007)
Innlevert: 29.01.2007
Sendt: 29.01.2007
Besvart: 05.02.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Finansavisen beskriver 24. januar en prosess mellom Norsk Hydro og Aker Kværner hvor planen var at Norsk Hydro skulle kjøpe seg opp i Aker Kværner. Prosessen ble ifølge oppslaget stoppet i forbindelse med offentliggjøringen av fusjonen mellom Norsk Hydro og Statoil.
Har Regjeringen vært involvert i disse planene og hva er eventuelt begrunnelsen for at transaksjonen ble stanset?

Begrunnelse

Finansavisen beskriver en prosess hvor Aker Kværner og Norsk Hydro i løpet av høsten 2006 fremforhandlet en avtale om at Norsk Hydro skulle kjøpe seg inn i et nytt selskap som skulle eie Aker ASAs majoritetspost på 50,1 pst. i Aker Kværner. Aker ASA skulle ha majoriteten i det nye selskapet.
Ifølge oppslaget var formålet med en slik løsning å få til en tettere integrasjon på eiersiden mellom oljeselskapet og teknologileverandøren, og dermed sikre et langsiktig norsk eierskap og en mulighet for å realisere et potensial internasjonalt for en samlet norsk olje- og leverandørindustri.
Både informasjonsdirektør og konserntillitsvalgt i Aker ASA bekrefter planene i oppslaget.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Enkelte regjeringsmedlemmer ble informert av Norsk Hydro og Aker om at de førte samtaler om et mulig samarbeid. Senere meddelte selskapene at samtalene ikke hadde ført frem til noen avtale.

Informasjonen fra selskapene ble tatt til etterretning. Jeg har ikke instruert Hydro i denne saken. Regjeringen har heller ikke foretatt andre inngrep som har medført at samtalene mellom Norsk Hydro og Aker ikke har ført fram. Disse samtalene ble håndtert som et selskapsanliggende.

Ut fra den informasjon jeg har fått var det således Hydros ledelse som på et forretningsmessig grunnlag kom til at de ikke ønsket å gå videre i prosessen med Aker.