Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:491 (2006-2007)
Innlevert: 25.01.2007
Sendt: 25.01.2007
Besvart: 02.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Hydro-Karmøy står overfor store omstillinger. Det er avgjørende for hele Karmøy-samfunnet at Hydro velger å investere i ny teknologi for å erstatte Søderbergteknologien. Det er også nødvendig at Regjeringen tar grep slik at det er tilstrekkelig energitilgang på Karmøy for aluminiumsproduksjon fremover.
Vil miljøvernministeren snarlig avklare og sikre at Hydro får beholde Søderbergteknogien inntil ny teknologi er installert og sammen med olje- og energiministeren initiere en dialog med selskapet slik at det sikres kraft?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Som også beskrevet i mitt svar til stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal av 12. desember 2006, endret Statens forurensningstilsyn (SFT) i 2000 utslippstillatelsene til alle verkene innen primæraluminiumbransjen og fastsatte strengere utslippsgrenser som skulle være gjeldende fra 1. januar 2007. Hydro Aluminium søkte 19. juni 2006 om endring av disse utslippsgrensene for utslipp av støv og PAH til luft fra sitt Søderberganlegg. SFT har i vedtak av 1. desember 2006 gitt bedriften en utsettelse på 10 måneder med å overholde de innskjerpede utslippsgrensene for støv og PAH.

Hydro Aluminium Karmøy har i brev av 13. desember 2006 påklaget SFTs vedtak, og SFT har klagen til vurdering. Det vil derfor ikke være riktig av meg å uttale meg om denne konkrete saken nå.

Når det gjelder kraftsituasjonen for aluminiumsverket på Karmøy og norsk kraftintensiv industri generelt, er Regjeringen kjent med utfordringen de står overfor som følge av at markedsprisene på kraft i Norge de siste årene har vært på et høyere nivå enn tidligere. Utfordringen er ikke særnorsk, men gjelder kraftintensiv industri innenfor hele EØS-området.

Konkurransesituasjonen for den kraftintensive industrien i Europa har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og det er tatt initiativ både sentralt i EU og i noen av medlemslandene. Regjeringen følger det som skjer i EU på dette området tett.

Det er olje- og energiministeren som har det faglige oppfølgingsansvaret.