Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:515 (2006-2007)
Innlevert: 31.01.2007
Sendt: 01.02.2007
Besvart: 08.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Arbeidet med gassrør til Østlandet (Grenland) har kommet et viktig skritt videre etter at Gassco har inngått avtaler om videreføring av arbeidet med en rekke energi- og industriselskaper. Den varslete fremdriften er imidlertid skuffende sett i forhold til de løfter som ble gitt av enkelte av regjeringspartiene før valget i 2005.
Vil statsråden ta initiativ til en forsert prosess hvor man kan starte opp med bygging av den norske delen av røret, og når vil statsråden avklare statens rolle i prosjektet?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Signeringen av avtaler den 29. januar om forpliktelser av eierskap og bruk danner et godt grunnlag for å videreføre prosjektet om transportsystem for naturgass fra Kårstø til Østlandet, Sverige og Danmark.

De kommersielle aktørene har til nå forpliktet seg til bruk av om lag halvparten av kapasiteten i transportsystemet i 10 år og 70 pst. av eierskapet. Videre har selskapene forpliktet seg til finansiering av prosjektutvikling frem til investeringsbeslutning i 2009 som vil kunne gi oppstart i 2012.

Tiden frem til investeringsbeslutning skal brukes på forprosjektering og myndighetsbehandling både i Norge, Sverige og Danmark.

Vi regner med at konsesjonsbehandlingen vil gå raskest i Norge på grunn av mest modning i denne delen av prosjektet. I henhold til Gassco er allikevel volumgrunnlaget i Grenland for lite til å kunne gi økonomi i et slikt prosjekt alene. Prosessindustrien i Grenland vil heller ikke ha full nytte av transportsystemet før industrien i Sverige og Danmark mottar gass. Dette fordi prosessindustrien også skal trekke ut etan og propan av totale mengder salgsgass.

Videre innebærer en forskuttering av resultatet av konsesjonsbehandlingen i Sverige og Danmark en betydelig risiko. Denne risikoen er knyttet til hvor lang tid godkjenningen av konsesjonene tar, hvilke endelige tekniske løsninger som kreves og konkrete landfallsløsninger.

I henhold til Gassco vil derfor ingen av de kommersielle eierne ta investeringsbeslutning før konsesjon om bygging og drift for hele transportsystemet er på plass.

Imidlertid er både Regjeringen og de kommersielle aktørene interessert i oppstart av transportsystemet så raskt som mulig og det vil kontinuerlig bli sett på muligheter for å kunne forsere oppstartstidspunkt gjennom blant annet myndighetsbehandlingen. I tråd med dette vil Regjeringen snarlig avklare på hvilken måte staten kan bidra til realisering av rørledningssystemet.