Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:521 (2006-2007)
Innlevert: 01.02.2007
Sendt: 02.02.2007
Besvart: 09.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge Asker og Bærum Budstikkes nettsider har Miljøverndepartementet denne uken ringt Asker kommune og bedt om å få innstillingen i byggesaken til Kjell Inge Røkke på Konglungen.
Er det vanlig praksis i departementet å ringe kommunene på denne måten og be om innstillinger i tilsvarende saker?

Begrunnelse

Den interesse Miljøverndepartementet viser for denne byggesaken på Konglungen virker høyst underlig og svært overdrevet. Det vil derfor være av interesse for alle lokalpolitikere å vite om departementet er i ferd med å legge seg på en praksis der man direkte er i inngripen med kommunene mens prosesser pågår.
Hvis det er vanlig å ringe kommunene på den måten som er gjort i forhold til Asker kommune, kunne det være interessant å få rede på i hvilket omfang dette skjer.
Hvis det er en uvanlig praksis, kunne det være interessant å få vite hva som er årsaken til at departementet forfølger nettopp denne byggesaken. Den aktuelle byggesaken i Asker er i ferd med å finne sin løsning og det kan synes som om departementets håndtering av saken, både forlenger en endelig beslutning og fordyrer prosessen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet henvendte seg 29. januar 2007 til Asker kommune for å få informasjon om den videre behandling av den aktuelle byggesaken på Konglungen.

Samtidig ble det bedt om å få tilsendt kommunens innstilling og vedtak i saken.

Grunnen til at Miljøverndepartementet ønsket å bli oppdatert om behandlingen av denne saken, er at departementet behandlet en tidligere søknad om bygging på denne eiendommen. Det er ikke uvanlig at departementet tar kontakt for å bli oppdatert om videre behandling i saker som departementet har behandlet. Det forekommer også svært ofte at departementet kontakter kommuner eller fylkesmenn for å få informasjon om saker som er under behandling der, og som departementet får henvendelser om.