Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:557 (2006-2007)
Innlevert: 06.02.2007
Sendt: 07.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for at det rehabiliteringstilbudet til mennesker med epilepsi som i dag drives ved Kure epilepsisenter blir videreført, enten på Kure eller et annet sted?

Begrunnelse

Kure epilepsisenter er et landsdekkende senter med spesialkompetanse innenfor tverrfaglig yrkesrettet og psykososialmedisinsk rehabilitering av særlig yngre mennesker med epilepsi. Senteret drives av Norsk Folkehjelp, som har inngått en rammeavtale med Helse Sør. Avtalen gir grunnlag for avtale om kjøp av plass for pasienter i andre helseregioner. Norsk Folkehjelp har vedtatt å seige Kure Rehabiliteringssenter, og det har som følge av dette oppstått usikkerhet om videreføring av rehabiliteringstilbudet.
Slik Høyre ser det må tilbudet innenfor habilitering og rehabilitering styrkes, og dette må være den neste store helsepolitiske satsingen fremover. Det vises også til regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring, der det heter at Regjeringen vil sikre rehabilitering til alle som trenger det.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er orientert om at Helse Sør RHF har forlenget avtalen med Kure epilepsisenter til 1. juli 2007. De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at personer med epilepsi får relevant rehabiliteringstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten når de trenger det, som andre grupper med rehabiliteringsbehov. Det vil være opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvor og hvordan spesialiserte rehabiliteringstilbud til epilepsipasienter skal ivaretas. De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at tilbudet er av god kvalitet, og tilpasset behovet til brukerne. Et helhetlig tilbud til pasientene forutsetter at rehabiliteringstilbud ses i sammenheng med andre tiltak, som behandlingstilbud i Spesialsykehuset for epilepsi eller andre sykehus som utreder og behandler epilepsipasienter. De regionale helseforetakene skal også samarbeide med kommunen når det er nødvendig. Helse Sør RHF vil spesielt vurdere hvordan rehabiliteringstilbudet til epilepsipasientene skal ivaretas videre. Det er i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene presisert at det er et mål at alle brukere som har behov for rehabiliterings-/habiliteringstiltak på spesialisert nivå skal få relevante tiltak i tilstrekkelig omfang. Dette innebærer tilbud om utredning, kartlegging, trening, herunder intensiv trening, tilrettelagt opplæring, råd og veiledning til brukere og til kommunen, og nødvendig kapasitet i koordinerende enhet i regionen.