Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:574 (2006-2007)
Innlevert: 08.02.2007
Sendt: 09.02.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.02.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Fra årsskiftet ble våpen på togene fjernet. Det er senere gitt dispensasjoner på Gjøvik-banen.
Ser ikke statsråden at mange dyr vil lide unødvendig pga. at NSB ikke vil ha våpen på togene?

Begrunnelse

Venstre er redd for at rutiner rundt avlivning av påkjørte dyr nå tar vesentlig lengre tid nå som viltnemnda/lokalt politi må tilkalles for å utføre dette. Dersom togpersonell gis mulighet til å avlive på stedet vil dette være med på å hindre at påkjørte dyr lider unødvendig lenge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 575 fra stortingsrepresentant Skjelstad. Videre vil jeg understreke at de dyrevernmessige hensynene i saken har stor prioritet i denne saken. Imidlertid er det en rekke problemstillinger knyttet til å ha våpen i tog som må utredes nærmere, i tillegg til at ordningen har vist seg ikke å gi tilstrekkelig trygghet for at skadde dyr blir avlivet på en hurtig og forsvarlig måte.