Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:580 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 16.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hydro Aluminium ønsker å investere over 6 mrd. kr i en fornyelse av anlegget sitt på Karmøy. Som en betingelse for investeringen, krever Hydro Aluminium en forutsigbarhet for kraftavtaler de neste 30 årene på en pris rundt 20 øre kWh.
Vil statsråden innen sommeren kunne gi Hydro Aluminium et svar på om det vil være mulig å kjøpe kraft i en 30-årsperiode til priser som gjør investeringer i Norge interessent?

Begrunnelse

Hydro Aluminium er inne i samtaler med bl.a. Island og Grønland om lokalisering av nye fabrikker for aluminiumsproduksjon. Selskapet har som målsetting å doble konsernets aluminiumsproduksjon frem mot 2020. I et intervju i Petromagasinet, sier direktør Torstein Dale Sjøtveit at selskapet har fått tilbud på energipriser helt ned i 5 øre kWh.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: De siste årene har markedsprisene på kraft i Norge vært på et høyere nivå enn tidligere, men likevel fortsatt lavere enn på kontinentet hvor prisene også har økt. Dette er en utfordring for den kraftintensive industrien som konkurrerer i et globalt marked. Utfordringen er ikke særnorsk, men gjelder kraftintensiv industri innenfor hele EØS-området, med unntak av Island.

Det er nødvendig fortsatt å bruke noe tid på å avklare hvilket handlingsrom vi har for ordninger for den kraftintensive industrien innenfor rammen av EØS-avtalen. Særlig må det ses hen til den utvikling som finner sted i EU sentralt og i de ulike EU-landene. Jeg følger det som skjer i EU på dette området tett. Regjeringen erkjenner at arbeidet er krevende og at EØS-avtalen i betydelig grad innskrenker handlingsrommet for særnorske tiltak.

Per dags dato kan jeg ikke komme med et nøyaktig tidsskjema for arbeidet. Jeg har dialog med industrien, både bransjeforeninger og enkeltbedrifter, om saken.