Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:581 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvordan tolker statsråden de signaler som kommer fra Venezuelas president Hugo Chavez om nasjonalisering av strategiske sektorer for Venezuela, og hvordan vil statsråden sørge for at staten som majoritetsaksjonær i Statoil, ikke taper store verdier ved en eventuell nasjonalisering av energiressursene i Venezuela?

Begrunnelse

I en tale Venezuelas president Hugo Chavez holdt i hovedstaden Caracas den 8. januar 2007, uttalte han ifølge nyhetsbyrået Bloomberg følgende:" De sektorer som er strategiske, som elektrisk kraft, vil alt som er privatisert bli nasjonalisert."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Nærings- og handelsministeren har oversendt brevet til meg. Som olje- og energiminister har jeg ansvaret for å ivareta statens eierandeler i Statoil ASA. Det er styret og administrasjonen i Statoil som er ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. Dette gjelder også investeringsbeslutninger i utlandet, herunder den risikoeksponering selskapet er villig til å påta seg. Det følger av dette at det tilsvarende er styret og selskapets ledelse for øvrig som også er ansvarlig for å ivareta Statoils og aksjeeiernes interesser på beste måte i situasjoner som den i Venezuela.

Jeg har full tillit til at styret i Statoil håndterer denne saken i samsvar med den kompetanse som er tillagt styret.