Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:614 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 26.02.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge oppslag i media den siste tiden er det flere selskaper, spesielt innen offshore, som vurderer å flytte ut av Norge. Begrunnelsen som blir gitt er at utflytting vil gi bedre rammevilkår og et mer forutsigbart skattesystem. Dette tyder på at dersom Regjeringen skal stanse denne utviklingen må det snarest fremmes forslag om forbedrede og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår.
Er finansministeren bekymret for den økende utflaggingen, eller synes hun at denne utviklingen er helt uproblematisk?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen er opptatt av at Norge har generelt gode rammevilkår for næringsvirksomhet. Det totale skattenivået i Norge er en del av disse rammevilkårene, ved siden av faktorer som tilgang på kvalifisert arbeidskraft, god infrastruktur, et velorganisert arbeidsliv mv.

Regjeringen ønsker ikke å innrette det generelle skattenivået i Norge etter skattenivået i enkelte andre land med særlig lav skatt. For det første er det ikke empirisk belegg for å hevde at det er land med lav skatt som har de høyeste inngående direkteinvesteringene. For det andre ville deltakelse i denne formen for skattekonkurranse fort kunne gå utover mulighetene for å tilby gode rammevilkår på andre områder.

Jeg er heller ikke enig i at det er liten forutsigbarhet i den norske selskapsbeskatningen. Skattenivået og skattesystemet for selskapssektoren i Norge har vært relativt stabilt siden skattereformen i 1992.