Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:617 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 26.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Til VG nett 2. februar 2007 sier statsråden at "FNs klimarapport presenterer overveldende vitenskapelige bevis. All tvil er skjøvet til side, og det er vår skyld. Rapporten er skremmende". Ifølge SFT blir riktignok rapporten ferdig i mars. Rapportens tyngde understrekes av at 2500 klimaforskere skal ha deltatt i dens utarbeidelse.
Kan statsråden fremskaffe en oversikt over hvilken miks av faglige bakgrunner forskerne har?

Begrunnelse

Hensikten er å få et bilde av hvor mange av disse 2 500 som er klimaforskere, solforskere, biologer, geologer etc., om de er tilknyttet universitet og forskningsorganisasjoner, om de er tilknyttet offentlig byråkrati etc.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: IPCC er etablert for å gi en oversiktlig, åpen og objektiv vurdering av tilgjengelig kunnskap som er relevant for å forstå risikoen for menneskeskapte klimaendringer, dets potensielle effekter og mulighetene for å tilpasse seg eller hindre klimaendringene. IPCCs rapporter er et viktig grunnlag for arbeidet under Klimakonvensjonen.

IPCC la den 2. februar fram første del av sin fjerde hovedrapport. Hovedrapporten består av fire delrapporter: 1) Den klimavitenskapelige forståelsen av klimaendringer, 2) Virkningene av klimaendringer for natur og samfunn og tilpasningstiltak, 3) Tiltak og virkemidler for å bekjempe klimaendringer og redusere utslipp av klimagasser og 4) Synteserapport som trekker sammen konklusjoner fra de tre delrapportene som er mest relevant for utformingen av fremtidig klimapolitikk.

IPCC har opplyst at totalt 800 bidragsytende forfattere og 450 hovedforfattere fra til sammen 130 land deltar i utarbeidelsen av den fjerde hovedrapporten, mens 2 500 vitenskapelige eksperter deltar i høringsprosessene som gjennomføres i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten.

Delrapportene utarbeides av et bredt sammensatt forfatterteam fra en rekke fagområder. Den første delrapporten som nylig ble fremlagt, er utarbeidet av 600 klimaforskere og eksperter bl.a. fra fagområder som meteorologi, atmosfærekjemi, solforskning, oseanografi, geologi, geofysikk, vulkanaktivitet, arealbruksendringer, klimamodellering, paleoklimatologi (fortidsklima), karbonkretsløpet, geografi, forskning på havis og landis og biologi. Ekspertene som deltar i arbeidet er valgt ut i kraft av sin faglige ekspertise og kommer i all hovedsak fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner, meteorologiske institutter etc.

I utarbeidelsen av de neste delrapportene vil i tillegg forskere innen økologi, ekspertise på ulike sektorer som blir berørt av klimaendringer og fagekspertise innenfor økonomi, samfunnsfag, teknologi og energi delta.

Representanter for offentlige myndigheter deltar i arbeidet bl.a. ved å initiere arbeidet med nye rapporter, fastsette prosedyrer for arbeidet, i tillegg til deltakelse i høringen av rapporten og godkjenningen av et sammendrag av rapporten (Summary for Policymakers).

Jeg har full tillit til at IPCC leverer balanserte og solide rapporter basert på den beste og mest relevante forskning pr. i dag. Dette skal danne grunnlag for å fatte politiske beslutninger om en framtidig klimapolitikk.