Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:618 (2006-2007)
Innlevert: 16.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 27.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge oppslag i TU 0107 kan norske havner bli pålagt å tilby kraft til skip som ligger i havn. Dette for å redusere NOx- og CO2-utslipp. Flere fagfolk påpeker at dette kan skape en meget anstrengt kraftsituasjon i flere havnebyer. Kraftsituasjonen er allerede vanskelig flere steder.
Er det grunn til å tro at et slikt pålegg vil komme, og hva gjør Regjeringen i så fall for å sikre kraftbalansen i de berørte områder?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Landbasert strømtilførsel til skip i havn kan redusere lokal forurensning og kan bli aktuelt å vurdere i en slik sammenheng.

Det er ulike internasjonale initiativ for å tilby strøm til skip som ligger i havn. International Maritime Organization (IMO) arbeider med en internasjonal standard. Videre har EU-kommisjonen kommet med en anbefaling til medlemslandene om å vurdere hvorvidt landbasert strøm bør tilbys av havnene. Dette er ikke et pålegg og det er ikke tatt standpunkt til oppfølgningen. Regjeringen undertegnet i mai 2006 en ministerdeklarasjon vedrørende beskyttelse av miljøet i Nordsjø-området. Denne ønsker blant annet IMOs standardiseringsarbeid velkommen og oppfordrer havnene til vurdere å tilby landstrøm. For å kunne tilby skip strøm fra land, vil havnene måtte gjøre betydelige investeringer, blant annet fordi de fleste skip har strøm med en frekvens på 60Hz, mot 50 Hz på land.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har så langt ikke gjort noen vurderinger av hvordan strøm til skip i havn vil påvirke energi- og effektsituasjonen. NVE vil måtte utrede disse forholdene dersom slike pålegg skal vurderes.