Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:634 (2006-2007)
Innlevert: 21.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Vil utenriksministeren benytte de påvirkningsmuligheter Norge har i forhold til Irak for å legge press på deres myndigheter til å få igangsatt en undersøkelse av forsvinningssaken med Ahmad Karim og hans tre sønner?

Begrunnelse

Det har blitt forelagt meg opplysninger om en forsvinningssak i den nordlige delen av Irak. I mai 2000 ble kurderen Ahmad Karim og hans tre sønner arrestert i Irak. Arrestasjonen skjedde i Suleimania av etterretnings- og sikkerhetstjenesten til det politiske partiet Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Det finnes ingen opplysninger om hva som videre har skjedd med disse mennene etter pågripelsen. Amnesty International har engasjert seg i saken, og blant annet sendt brev til Iraks president, Jalal Talabani, med anmodning om å undersøke forsvinningssaken. Brevet har aldri blitt besvart. PUKs representanter i Norge har dessuten blitt kontaktet om saken fra Amnestys side, men de avviser at arrestasjonen noensinne har funnet sted. Pågripelsene og prosessen i ettertid synes å representere et alvorlig anslag på sentrale menneskerettigheter, og i den prosessen Irak nå befinner seg i forhold til å bygge opp et fremtidsrettet demokrati og en rettsstat, vil det også være nødvendig å rydde opp for eventuelt tidligere brudd på menneskerettighetene, som fortsatt ligger uløste.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Irakiske myndigheter har vært gjennom en omfattende omlegging av det juridiske systemet. Ny konstitusjon ble ferdigstilt gjennom folkeavstemning i desember 2005, og det pågår prosesser for å utlede et mer presist lovverk. Da forsvinningen av Ahmad Karim og hans tre sønner fant sted, var Irak fortsatt styrt av Saddam Hussein. Det har skjedd store endringer i landet siden da, både i positiv og negativ retning. Men fortsatte brudd på menneskerettighetene og tidligere uløste saker gir store utfordringer fremover. Det vil bli en svært viktig oppgave for irakiske myndigheter å sette en stopper for straffefriheten som råder i deler av det irakiske samfunn og gjenopprette befolkningens tillit til rettssystemet. Utfordringene krever at irakiske myndigheter får støtte og hjelp utenfra. Norge støtter en gjenoppbygging av Irak til et demokratisk samfunn.

Når det gjelder forsvinningen av kurderen Ahmad Karim og hans tre sønner, er dette et eksempel på en sak som fortsatt ligger uløst fra det gamle regimets tid. Det er prisverdig at Amnesty International opprettholder fokus på slike saker, og spørsmålet representant Høglund stiller er betimelig.

De fire kurderne har ikke tilknytning til Norge. Dette er således ikke en sak som har blitt forelagt norske myndigheter.

Som et resultat av henvendelsen fra representant Høglund har vi vært i kontakt med regionale myndigheter i Nord-Irak (Suleimania) gjennom Norges ambassade i Amman for å undersøke saken. Regionale myndigheter opplyser at de kjenner til saken, og er kjent med at personene er forsvunnet. Regionale myndigheter i Nord-Irak avviser imidlertid at de er arrestert, og mener personene har forlatt landet.