Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:645 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Skiensbedriften Karotek driver som eneste norske bedrift med pansring av biler og leverer til spesialenheter i mange europeiske land. Bedriften har i lang tid henvendt seg til Utenriksdepartementet for å komme i posisjon til å konkurrere på lik linje med andre om pansring av biler brukt i Utenriksdepartementets tjeneste, men uten hell.
Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta for å hindre at Karotek blir utsatt for forskjellsbehandling og ulike konkurransevilkår?

Begrunnelse

Det fremgår av Dagens Næringsliv den 10/11. februar at Utenriksdepartementet i dag har 15 pansrede biler ved forskjellige tjenestesteder over hele verden, de fleste Toyota LandCruiser. Nå ber ambassadør Per Kristian Pedersen ved den nyopprettede ambassaden i Algerie om en pansret bil. Ifølge ekspedisjonssjef Elin Østebø Johansen i Utenriksdepartementet er dette ønsket under vurdering.
I Skien driver bedriften Karotek med pansring av biler. Skiensbedriften leverer i dag til spesialenheter i andre europeiske land. Bedriften har lenge og ved flere anledninger tatt kontakt med Utenriksdepartementet for å komme i betraktning, men uten hell. Karotek har aldri fått en skriftlig henvendelse på levering av pansrede biler og har derfor ikke kunnet levere tilbud etter en spesifikasjon. Hvilket krav Utenriksdepartementet stiller og hvilket mandat som er gitt, er ukjent for bedriften.
Det bør nevnes at i land som bl.a. Sverige, Tyskland, Frankrike og Østerrike gis lokal industri en mulighet til å være med utover at disse landene aktivt støtter sin egen sikkerhetsindustri.
Det er med stor skepsis en ser på at bedriften ikke gis mulighet til å konkurrere på like vilkår.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Departementet foretar innkjøp av pansrede biler til utenrikstjenesten. I 2006 ble det anskaffet 4 biler (tre Toyota og én Audi). Bilene er anskaffet etter en forutgående runde med innhenting av pristilbud. Bedriften Karotek er også hørt i dette arbeidet, men de hadde en for høy kostnad på sine produkter.

Departementet har igangsatt arbeid med å få på plass en rammeavtale i 2007 vedrørende levering av pansrede biler. Anskaffelsen vil bli kunngjort i henhold til gjeldende regelverk (lov om offentlige anskaffelser). Hvis Karotek ønsker å delta i denne konkurransen, har de full anledning til det.