Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:664 (2006-2007)
Innlevert: 26.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge oppslag i Finansavisen 22. februar 2007 vil staten få ca. 17 mrd. kr i utbytte for 2007 bare fra Statoil og Norsk Hydro. Som kjent går statens utbytte fra Statoil uavkortet inn i Statens Pensjonsfond - Utland, mens statens utbytte fra Norsk Hydro er en del av statsbudsjettets inntekter. Størstedelen av utbyttet fra Norsk Hydro kommer fra selskapets olje- og gassdivisjon.
Kan finansministeren svare på hvor fremtidige aksjeutbytter er tenkt bokført etter at Norsk Hydros olje- og gassdivisjon og Statoil blir slått sammen?

Begrunnelse

Ifølge Finansavisen kan staten forvente seg 28,4 mrd. kr i utbytte for 2007. En betydelig del av dette utbyttet kommer fra selskapene Norsk Hydro og Statoil. Når Norsk Hydros olje- og gassdivisjon og Statoil blir fusjonert, må det avklares hvor det samlede utbytte fra dette nye selskapet skal bokføres. Da dette kan ha betydning for balansen på statsbudsjettet for 2008, mener undertegnede at finansministeren må avklare dette spørsmålet snarest mulig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til pressemeldinger fra selskapene om den planlagte fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet, hvor det fremgår at forslaget om fusjon må godkjennes av generalforsamlingene i de to selskapene. Generalforsamlingene forventes avholdt i løpet av andre kvartal 2007 og fusjonen forventes gjennomført i tredje kvartal 2007.

Den endelige beslutningen om å fusjonere de to selskapene fattes ikke før på selskapenes generalforsamlinger. Forutsatt at fusjonen gjennomføres vil Regjeringen komme tilbake til den budsjettmessige behandlingen av utbyttet fra det fusjonerte selskapet i forbindelse med 2008-budsjettet.