Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:665 (2006-2007)
Innlevert: 26.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 05.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): SFT har gitt Statens vegvesen tillatelse til å endre grenseverdien for turbiditet til 10 NTU over bakgrunnsnivået ved utlegging og mudring av rene masser i Oslo havn. Det er også foretatt justering av tykkelse på tildekkingslaget i indre havn. Videre er det gitt tillatelse til å legge rene masser fra utgraving ved Havnelageret i Bekkelagsbassenget. Vedtaket har skapt stor bekymring i flere av de tilstøtende kommunene.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å minimere miljøkonsekvensene?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyns (SFT) ga ved vedtak av 24. januar i år Statens vegvesen tillatelse til å endre grenseverdien for turbiditet til 10 NTU over bakgrunnsnivået ved mudring og utlegging av rene masser i Oslo havn. Det ble videre gitt tillatelse til å redusere tykkelsen på tildekkingslaget ved tildekking i havna, samt til å legge rene masser fra utgraving ved Havnelageret i Bekkelagsbassenget. SFTs nærmere begrunnelse for disse tillatelsene er gitt i vedtaket.

SFTs vedtak ble ved brev av 14. februar i år påklaget. Da saken av denne grunn vil kunne komme til departementet som klagesak, kan jeg ikke uttale meg nærmere om vedtakets innhold på det nåværende tidspunkt.