Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:670 (2006-2007)
Innlevert: 27.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 12.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Britiske atommyndigheter ga i januar tillatelse til at reprosesseringsanlegget for brukt atombrensel ved Thorp i Sellafield kunne åpne igjen. Denne delen av Sellafield har vært stengt siden april 2005 da det ble oppdaget en større lekkasje. Thorp kan trolig ikke åpnes før i april pga. tekniske problemer.
Vil statsministeren personlig ta et snarlig og fornyet initiativ overfor Tony Blair for å appellere om at Thorp-anlegget ikke åpnes igjen, men derimot stenges for godt, ikke minst for å unngå fremtidige utslipp?

Begrunnelse

Reprosessering av brukt atombrensel ved Thorp fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Ifølge miljømyndighetene utgjør dette et "meget stort forurensningpotensial, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge". Det er viktig at statsministeren personlig engasjerer seg i dette spørsmålet overfor Tony Blair nå i de nærmeste ukene for å hindre en gjenåpning.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statsministeren har oversendt spørsmålet til meg for besvarelse.

I likhet med representanten Brende, anser Regjeringen at Thorp-anlegget i Sellafield ikke burde gjenåpnes. Dette synspunktet er godt kjent for britiske myndigheter. Det ble tatt opp av statsministeren i hans samtale med statsminister Tony Blair i London i høst, og er ellers blitt tatt opp både av utenriksministeren og meg selv overfor våre respektive britiske kollegaer. Det er også blitt sendt en henvendelse fra de nordiske miljøvernministre om saken.

Det er derfor svært skuffende at britiske myndigheter i januar ga tillatelse til å gjenoppta driften ved Thorp-anlegget. På grunn av nye tekniske problem, vil imidlertid anlegget antagelig ikke kunne starte opp igjen før om 3-4 måneder.

Etter at tillatelsen til gjenåpning ble gitt, har det norske synspunktet på nytt blitt formidlet til britiske myndigheter. Samtidig har vi understreket at vi ser det som svært viktig at driften av Thorp ikke videreføres etter 2010, når kontraktene om reprosessering av brukt brensel som britene har inngått med kjernekraftindustrien i andre land utløper. For øvrig har jeg en dialog med min irske kollega om nye, felles initiativ i saken.

Jeg kan forsikre representanten Brende om at Sellafield og Thorp-anlegget har stor politisk oppmerksomhet også under denne regjering, og at saken vil bli fulgt opp videre på den måten vi mener er best egnet til å sikre at anlegget stenges for godt så snart som mulig.