Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:689 (2006-2007)
Innlevert: 05.03.2007
Sendt: 06.03.2007
Besvart: 14.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kriminalomsorgen skal legge til rette for at straffedømte etter endt soning kan leve et kriminalitetsfritt liv. Innsatte skal bl.a. gis mulighet for å ta utdanning slik at de stiller sterkere på arbeidsmarkedet etter løslatelse. Ved Aukland overgangsbolig må beboere som tar høyere utdanning og får studielån, betale husleie. Deres livsoppholdspenger reduseres tilsvarende utbetalt stipend fra Lånekassen. Den økonomiske situasjonen blir så vanskelig at flere vurderer studieslutt.
Hvordan vurderer statsråden dette?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har i dag vært i kontakt med Aukland overgangsbolig og fått til svar at det ikke er riktig at innsatte som studerer må betale husleie. De hadde for en tid tilbake ved en feiltakelse krevd inn husleie fra en student. Da fengselet ble klar over feilen, fikk vedkommende pengene tilbake. Innsatte som studerer sparer husleie inkludert strøm som andre studenter må betale.

Innsatte i overgangsboliger som ikke er i ordinært arbeid, får utbetalt 52 kr i dagpenger fem dager pr. uke og 100 kr i kostpenger alle dager.

De innsatte på Aukland overgangsbolig skal betale 350 kr pr. måned i matpenger til to felles middager pr. uke og lørdagskos. Disse felles arrangementene brukes som sosial trening. Enkelte av de som studerer har protestert på å betale til dette formålet.

Det er viktig at alle innsatte i en overgangsbolig tilpasser seg regimet, som er basert på behovet for sosial trening og andre ferdigheter som de innsatte trenger.