Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:695 (2006-2007)
Innlevert: 06.03.2007
Sendt: 07.03.2007
Besvart: 15.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg har blitt gjort kjent med at det er vanskelig å få tak i norsk klippfisk og sild i Argentina.
Hva vil statsråden gjøre for å fremme eksport av disse produktene til Argentina?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Norge eksporterte 75 tonn klippfisk til Argentina til en verdi av rundt 3 mill. kr i 2006. Det har de siste årene ikke foregått eksport av sild til Argentina.

Markedsfremmende tiltak forestås av Eksportutvalget for fisk (EFF). EFF anser ikke Argentina som et viktig konsummarked for norsk sjømat. Eksportutvalget har derfor i samråd med næringen valgt å prioritere markedsinnsatsen i andre og viktigere markeder.

Norske myndigheter arbeider på generell basis for å bedre markedsadgangen for norsk sjømat. Dette skjer først og fremst gjennom forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og gjennom frihandelsavtaler i regi av Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA).

Den anvendte tollsatsen for de aktuelle fiskeproduktene ved import til Argentina er null. Det er derfor ikke manglende markedsadgang som forklarer det begrensede nærværet av norsk sjømat i Argentina.