Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:702 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Kan utenriksministeren svare på om de 15 pansrede bilene som Utenriksdepartementet allerede har kjøpt inn ble anskaffet i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, og hvor ble disse anbudsforespørslene utlyst/formidlet, og fra hvilke land ble disse innkjøpene til slutt foretatt?

Begrunnelse

I utenriksministerens svar på spørsmål nr. 645 fra Kari Lise Holmberg, skriver utenriksministeren at de pansrede bilene som Utenriksdepartementet har gått til anskaffelse av i 2006, er gjort etter forutgående runder med pristilbud. Da det er uklart i utenriksministerens svar til Kari Lise Holmberg hvordan denne anskaffelsen har skjedd, kan det være greit å få vite om disse og tidligere anskaffelser er gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.
Samtidig vil det være klargjørende for undertegnede å få en oversikt over hvem som har levert tilbud på tidligere anskaffelser, og hvilke spesifikasjoner som lå til grunn for anbudsleverandørene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har utenriksstasjoner i over hundre land. I en rekke av disse landene har faren for politisk betinget vold og kriminalitet økt betydelig. Generelt sett har sikkerhetssituasjonen i ulike deler av verden utviklet seg i negativ retning de siste årene. Som arbeidsgiver har Utenriksdepartementet ansvaret for personellsikkerheten ved alle våre utenriksstasjoner.

Ett konkret sikkerhetstiltak for å beskytte personellet på utenriksstasjonene er pansrede kjøretøy. Som representanten Fostervold omtaler er det blitt anskaffet 15 slike spesialkjøretøy. I tillegg er det levert ytterligere en pansret bil til ambassaden i Kabul.

Situasjonen var den at disse kjøretøyene måtte anskaffes på kort varsel som følge av akutte forhold, i lys av den konkrete sikkerhetssituasjonen ved visse utenriksstasjoner. Markedet er til enhver tid begrenset når spesialkjøretøy må anskaffes på kort varsel, og etter terroranslaget '11. september' ble leveringssituasjonen dessuten betydelig forverret.

De pansrede kjøretøyene som hittil er anskaffet, er innkjøpt hos ulike forhandlere, blant annet i Norge og Danmark, som hadde mulighet til å bygge om og levere så raskt som mulig og til rimeligste markedspris i forhold til spesifikasjoner. Anskaffelsene ble med andre ord foretatt der det kunne gjøres raskest og billigst. Tidsaspektet på bakgrunn av sikkerhetssituasjonen ble det avgjørende, og det medførte at innkjøpene ikke kan sies å ha tilfredsstilt alle krav i Lov om offentlige anskaffelser.

Utenriksdepartementet har igangsatt et arbeid med å få på plass en rammeavtale i 2007 om ytterligere levering av pansrede biler. Inngåelse av en slik avtale vil bli kunngjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.