Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:712 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Etter at engangsavgiftene på biler ble lagt om med virkning fra 1. januar 2007 har salget av bioetanolbiler blitt sterkt redusert. Dette har trolig sammenheng med at bioetanolbiler i forbindelse med denne omleggingen har blitt opp til 90 000 kr dyrere. Undertegnede er kjent med at departementet arbeider med ulike løsninger for at det skal bli mer gunstig å kjøpe og eie bioetanolbil.
Kan finansministeren svare på hvor langt dette arbeidet er kommet, og når Stortinget kan forvente å få oversendt sak om dette?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet gir et feilaktig inntrykk av at Regjeringen har forverret rammevilkårene for bioetanolbiler generelt. Omleggingen av engangsavgiften medførte at noen bioetanolbiler fikk økt engangsavgift, mens noen fikk lavere avgift. Bioetanolbiler ble omtrent ikke omsatt i Norge før vi overtok etter valget i 2005. Regjeringen har klargjort at det ikke er avgifter på drivstoffet E85, som slike biler bruker (jf. Revidert nasjonalbudsjett 2006), og vi har varslet kommende lettelser i engangsavgiften for slike biler. Det er foreløpig få bensinstasjoner som selger E85, men antallet er økende.

Fra 1. januar 2007 ble slagvolum som hovedregel erstattet av CO2-utslipp som avgiftskomponent i engangsavgiften. Som det går frem av St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, beregnes engangsavgiften ut fra tekniske kriterier som fremgår av det enkelte kjøretøys typegodkjenning, og som ligger lagret i det sentrale motorvognregisteret. Selve fastsettelsen er automatisert, og skjer ved at avgiftsfastsettelsessystemet henter grunnlagsdata fra motorvognregisteret.

Det er CO2-utslippene ved bruk av vanlig bensin og diesel som fremgår av motorvognregisteret, og som blir lagt til grunn ved avgiftsfastsettelsen. I typegodkjenningen som ligger til grunn for motorvognregisteret, fremgår det ikke om kjøretøyene også kan benytte høyinnblandet biodrivstoff (såkalte "flexi-fuel biler"). Det var dermed ikke mulig å innpasse en særlig avgiftsmessig behandling av slike kjøretøy i det ordinære opplegget for å fastsette engangsavgiften. Noen flexi-fuel biler fikk dermed høyere engangsavgift som følge av omleggingen, mens noen slike kjøretøy fikk lavere engangsavgift.

Tabell 1 viser avgiftsendringene for de bioetanolbilene som pr. i dag er på markedet. Utgangspunktet er Opplysningsrådet for Veitrafikken sin publikasjon "Bilpriser pr. 15. februar 2007". Avgiftsendringene er regnet i forhold til hva avgiften ville ha vært i 2007 dersom en ikke hadde foretatt den nevnte omleggingen.Tabell 1: Avgiftsendringer fra 1. januar 2007 for bioetanolbiler

Bilmerke Modell Karosseri Slagvolum (ccm) Effekt

(Kw) Egenvekt (kg) CO2-utslipp

(g/km) Avg.endr. (kroner)

Ford Focus 1.8 Trend Flexifuel Combi-coupé 1 798 92 1 180 169 -10 557

Ford Focus 1.8 Ghia Flexifuel Combi-coupé 1 798 92 1 180 169 -10 557

Ford Focus 1.8 Trend Flexifuel Stasjonsvogn 1 798 92 1 180 169 -10 557

Ford Focus 1.8 Ghia Flexifuel Stasjonsvogn 1 798 92 1 180 169 -10 557

Ford C-Max 1,8 Flexifuel GenX Flerbruksbil 1 998 92 1 416 172 -22 080

SAAB 9-5 2,0t BioPower Linear Sedan 1 985 110 1 495 214 34 395

SAAB 9-5 2,0t BioPower Vector Sedan 1 985 110 1 495 214 34 395

SAAB 9-5 2,0t BioPower Aut. L Sedan 1 985 110 1 530 244 76 624

SAAB 9-5 2,0t BioPower Aut. V Sedan 1 985 110 1 530 244 76 624

SAAB 9-5 2,3t BioPower Linear Sedan 2 290 136 1 495 214 21 568

SAAB 9-5 2,3t BioPower Vector Sedan 2 290 136 1 495 212 18 755

SAAB 9-5 2,3t BioPower Aut. L Sedan 2 290 136 1 530 238 55 356

SAAB 9-5 2,3t BioPower Aut. V Sedan 2 290 136 1 530 238 55 356

SAAB 9-5 2,0t BioPower SportC Stasjonsvogn 1 985 110 1 545 218 40 055

SAAB 9-5 2,0t BioPower Aut. S Stasjonsvogn 1 985 110 1 580 251 86 506

SAAB 9-5 2,3t Bio Power Sport Stasjonsvogn 2 290 136 1 545 217 25 822

SAAB 9-5 2,3t Bio Power Aut S Stasjonsvogn 2 290 136 1 580 246 66 645

Volvo C30 1,8 Flexifuel Combi-coupé 1 798 92 1 252 174 -7 833

Volvo S40 1,8 Flexifuel Sedan 1 798 92 1 280 177 -6 317

Volvo V50 1,8 Flexifuel Stasjonsvogn 1 798 92 1 299 177 -6 402

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken og FinansdepartementetJeg viser for øvrig til følgende flertallsmerknad i innstillingen til statsbudsjettet for 2007 (Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007)):

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, tar til etterretning at det ikke har vært mulig å få på plass en særlig avgiftsmessig behandling av fleksi-fuel biler fra 1. januar 2007. Flertallet tar også til etterretning at Regjeringen har varslet at det er igangsatt et arbeid for å avklare hva som kan gjøres for å få dette til. Flertallet ber Regjeringen prioritere dette arbeidet, og at Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett for 2007 legger fram forslag til regler om en særlig avgiftsmessig behandling av flexi-fuel biler."

Departementet arbeider for tiden med den praktiske utformingen av en særlig avgiftsmessig behandling, og det legges opp til at forslaget vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007.