Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:720 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 15.03.2007 av justisminister Knut Storberget

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden hjelpe barna til den drepte NN slik at de får økonomisk støtte til å få sin far fradømt foreldrerett, arverett, statsborgerskap og forsikringssum ved norske domstoler?

Begrunnelse

I 1998 kom en irakisk statsborger til Norge. I 1999 giftet han seg med en kvinne (NN) fra Namsos. I 2001 tegnet ektemannen forsikring på sin kone på 981 806 kr. Han fikk norsk statsborgerskap i juli 2004. I august 2004 dro han til Irak med NN og deres tre barn. Der ble NN drept og den ene datteren ble skutt i hånden. Ektemannen ble dømt til døden i Irak for å ha betalt to menn for å drepe sin kone. Han sitter i fengsel i Irak.
Barnas verger ønsker nå at faren ved en norsk domstol skal fradømmes både foreldreretten til barna, sin arverett etter sin kone, sitt norske statsborgerskap og forsikringssummen. Foreløpig står forsikringssummen på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank. Barna har blitt nektet fri rettshjelp fordi de har fått utbetalt voldsskadeerstatning da de mistet sin mor. Disse barna har i realiteten både mistet sin mor og sin far og det virker urimelig at de skal måtte bruke av voldsskadeerstatningen for å få sin far fradømt statsborgerskap, arverett og retten til forsikringsutbetalingen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Søknaden om fri rettshjelp i denne sak har vært til behandling hos fylkesmannen. Fylkesmannen har slik jeg har forstått avslått søknaden i første instans. Et slikt avslag kan klages inn for Justissekretariatene. Klage sendes til fylkesmannen som forbereder saken, herunder eventuelt vurderer endring/omgjøring, før saken, dersom avslaget opprettholdes, sendes til Justissekretariatene for behandling. Klage på avslag på fri rettshjelp i denne sak er ut fra det jeg har fått opplyst, fortsatt ikke registrert inn hos fylkesmannen. På nåværende tidspunkt har derfor verken Justissekretariatene eller Justisdepartementet en konkret klagesak eller sakens dokumenter å forholde seg til, og har altså ikke nærmere opplysninger om denne saken enn det som fremgår av Deres spørsmål og den omtale saken har fått i media. Jeg kan derfor dessverre ikke uttale meg nærmere om saken på nåværende tidspunkt. Uansett vil det ikke være riktig å uttale seg om en sak som fortsatt må anses å være til behandling. Jeg vil imidlertid sørge for at en klagesak, dersom og når den eventuelt kommer inn, får en betryggende behandling, der alle sider av denne saken blir fullstendig opplyst og vurdert.